2022-01-20 07:30Pressmeddelande

Kartläggning gjord kring kompetensbehovet i Ystad

Välkommen den 27 januari kl 13.00 för att ta del av resultatet

Vilka utbildningar är önskvärda för att vara anställningsbar hos arbetsgivare i Ystads kommun? Vilka bristyrken kommer vi ha på lång och kort sikt?

Dessa frågor får du svar på vid presentationen av resultatet av kompetenskompassen.

Kompetenskompassen är en ny arbetsmodell som initierades hösten 2021 och omfattar en kartläggning av kompetensbehovet hos arbetsgivare i Ystads kommun. Tack vare en enkät som skickades till det lokala näringslivet framkom vilka behov som finns och samtidigt identifierades det glapp som finns mellan valda utbildningar och bristyrken.

- Kompetensförsörjning är en avgörande fråga när det gäller företagsklimatet och möjligheten för företagen att växa och därför är det också en viktig fråga för oss. Målet är också att ge utbildningsanordnare, elever och vårdnadshavare ett verktyg som kan skapa förutsättningar för väl underbyggda val, säger Jenny Norberg Randowo, näringslivsutvecklare och initiativtagare till arbetsmodellen.

- Det finns en stor branschbredd i Ystads kommun och tack vare kompetenskompassen synliggör vi behovet av vilka yrkeskompetenser som behövs men också de utbildningar som krävs och därmed rätt kompetenser både på kort och lång sikt. Genom detta arbetssätt minskar vi missmatchningen och ökar medvetenheten kring vad som krävs för att bli anställningsbar vilket främjar sysselsättningsgraden i vår kommun, säger Johan Österberg Marknads- och näringslivschef på Ystads kommun.

Vill du vara med när resultaten presenteras? Kontakta jenny.randowo@ystad.se.

Läs mer om Kompetenskompassen på ystad.se/kompetenskompassen.


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.