2020-12-15 07:07Pressmeddelande

Inget nyårsfirande med fyrverkeri på Hamnplan

Föreningen Ystad i Centrum har i samråd med Ystads kommun, Räddningstjänsten och Polisen kommit fram till att nyårsfirandet med fyrverkeri på Hamnplan i Ystad inte kan hållas i år.

– Det känns verkligen tråkigt att behöva ställa in eftersom nyårsfirandet på Hamnplan är ett mycket uppskattat arrangemang med ett gott syfte. Men vi vill ta vårt ansvar och följa de restriktioner som gäller och inte bidra till eventuell ökad smittspridning, säger Liselott Löfwall, ordförande för Ystad i Centrum.

Föreningens styrelse har också diskuterat möjligheten att anordna ett höghöjdsfyrverkeri, utan själva arrangemanget på hamnplan. Fyrverkeriet skulle då bäst kunna ses ifrån hemmet om man bor i Ystad. Efter möte med Ystads kommuns säkerhetssamordnare, Polisen och Räddningstjänsten SÖRF förstod man att detta inte heller var något alternativ eftersom risken för att det ändå skulle skapas folksamlingar vid Hamnplan var för hög.

– Ystad i Centrum önskar verkligen att alla tar sitt ansvar kring nyårsfirandet och inte träffar några andra än närmaste familjen eller de man dagligen umgås med och tänker mer än en gång kring att skjuta nyårsraketer, säger Liselott Löfwall.


Fakta
Detta år kommer att bli annorlunda pga. covid-19 och de restriktioner som råder bland annat kring allmänna sammankomster. Ystad i Centrums styrelse har i samråd med Ystads kommun, Räddningstjänsten och Polisen kommit fram till att arrangemanget inte kan hållas i år.

Den ideella föreningen Ystad i Centrum har sedan 2004 arrangerat ett uppskattat nyårsfirande med fyrverkerier på hamnplan. Ca 6 000 personer brukar samlas för att fira in det nya året. Polis och räddningstjänst har stått till förfogande om något skulle inträffa. Tanken bakom arrangemanget har varit att förhindra olyckor som inträffade i samband med nyårsfyrverkerier, genom att bjuda till en folkfest med tal, musik och ett professionellt raketuppskjutande.


För ytterligare information
Liselott Löfwall, ordförande Ystad i Centrum, 0703-281 808
Jörgen Nilsson, säkerhetssamordnare Ystads kommun, 070-947 70 05
Mikael Svensson, kommunpolis Polisområde södra Skåne, 0733-40 26 44
Mats Svensson, räddningschef Sydöstra Skånes Räddningsförbund (SÖRF), 010-110 35 14

Presskontakt
Kristian Ördell, kommunikatör Ystads kommun, 0709-47 79 80

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.