2024-01-15 09:27Pressmeddelande

Informationsträffar om införandet av fyrfackskärl

Informationsträffar om införandet av fyrfackskärlInformationsträffar om införandet av fyrfackskärl

Ystads kommuns avfallsenhet bjuder in till informationsträffar, där vi visar upp de nya fyrfackskärlen och fyrfacksbilarna.

I januari får alla hushåll i Ystads kommun, som ska få de nya fyrfackskärlen i första etappen, ett brev med information om detta. Det rör sig om knappt 4000 hushåll som får de nya kärlen i mars 2024. En andra etapp planeras till 2025.

Med breven kommer inbjudan till informationsträffar, där Ystads kommuns avfallsenhet kommer att visa upp de nya fyrfackskärlen och fyrfacksbilarna och svara på frågor.

Informationsträffar

Lördag 20 januari, kl. 11–13
Ystad, Österportstorg

Måndag 22 januari, kl. 16–18
Ystad, Österportstorg

Lördag 3 februari, kl. 10–12
Svarte vändzon vid Svarteskolans parkering, Orgelgatan

Lördag 3 februari, kl. 13–15
Köpingebro vändzon vid Köpingebro skola, Fredriksbergsvägen

 Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Julia Persson