2020-10-13 08:52Pressmeddelande

Fritidsparken i Ystad rustas upp och fylls med aktiviteter

Staty Solflickan i FritidsparkenStaty Solflickan i Fritidsparken

Arbetet med projekteringen av Fritidsparken vid sporthallen Bollen i Ystad är i gång. Under hösten tas bygghandlingar fram och planen är att ombyggnationen ska starta under våren 2021. Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2021.

Initialt var tanken att parken endast skulle rustas upp med hjälp av några mindre punktinsatser.

- Efter en genomgång av parken kunde vi konstatera att den är i behov av en större åtgärd för att nå den potential som den faktiskt har, säger Therese Waldehov, landskapsarkitekt på Ystads kommun.

Fokus ligger bland annat på bättre belysning i hela parken inklusive allén genom Bollhusgatan. Målet är också att öka parkens attraktivitet och skapa aktiviteter som lockar.

Nyheter i parken:

  • Utomhusgym
  • Vattenleklabyrint
  • Nya perennplanteringar
  • Upprustning av mur

- För de yngre besökarna kommer det att anläggas en stor vattenleklabyrint. Tanken är att barnen själva ska kunna pumpa vatten genom de vindlande gångarna, hoppa leka och plaska sommartid. På upphöjda platser i labyrinten kommer det att finnas brädspel. Vi vill skapa en inbjudande, spännande och prunkande park för både Ystadsborna och besökare, säger Therese Waldehov.

Detaljprojekteringen har precis dragit igång och beräknas vara klart i mitten av januari. Arbetet kommer därefter skickas ut på förfrågan och handlas upp. Förväntad start för ombyggnationen av parken kommer att påbörjas under kommande vår och går allt enligt planerna planteras växterna nästa höst.

Kontakt

Therese Waldehov, landskapsarkitekt Ystads kommun, 0411-57 71 83, therese.waldehov@ystad.se


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.