2021-08-18 10:11Pressmeddelande

Fritidsparken i Ystad rustas upp och byggs om

Etappindelning FritidsparkenEtappindelning Fritidsparken

I slutet av augusti startar ombyggnationen och restaureringen av Fritidsparken i Ystad. Det blir bland annat nya planteringar, belysning i hela parken och ett utegym.

Ombyggnationen delas upp i två etapper och den 23 augusti påbörjas första etappen som beräknas vara klar den sista november.

Ett av de viktigaste målen med omgestaltningen av parken är att varsamt hantera och bevara de strukturer och geometriska former som ger parken sitt tidstypiska utseende och att skapa tydliga entréer till parken.

Allén på Bollhusgatan får ny belysning, vilket kommer att ge den ett ljusare intryck och upplevas tryggare. Två stora perenrabatter och sittplatser kommer att pryda entrén ut mot St Knuts torg. Även inne i parken anläggs två större perennrabatter. Totalt kommer parken at fyllas med 300 m2 färgprakt.

Gräsmattan framför Bollen kommer att dräneras om och platsen kommer att kunna användas till olika typer av arrangemang.

- Både små och stora förändringar kommer att ske, allt för att Fritidsparken i framtiden ska bli en mer attraktiv och flexibel park och användas av fler, säger Therese Waldehov, landskapsarkitekt på Ystads kommun.

Kontakt för mer information:

Therese Waldehov, landskapsarkitekt Ystads kommun, 0411-57 71 83,  therese.waldehov@ystad.se

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.