2024-05-03 13:17Pressmeddelande

Första spadtaget till kommunens nya kulturmagasin

Interiörbild från kommunens befintliga magasinslokalInteriörbild från kommunens befintliga magasinslokal

Tisdagen den 7 maj är det äntligen dags för det första spadtaget till det nya kulturmagasinet, som Ystads Industrifastigheter bygger för kommunens båda museer Klostret i Ystad och Ystads konstmuseum. Representanter för press och media är välkomna att delta. 

  • Datum och tid: Tisdagen den 7 maj klockan 11.30
  • Plats: Koppargatan 15 i Ystad
  • Medverkan: Kultur- och fritidsnämndens ordförande Sverker Meyer håller tal, och Ystads Industrifastigheters byggentreprenör TREANO bjuder på korv med bröd. Förvaltningschef Lolita Persson kommer att närvara, liksom museicheferna och samlingsansvariga inom museerna. 

Höga krav 

Det nuvarande föremålsmagasinet har ursprungligen varit ett stall på regementsområdet i Ystad. Byggnaden uppfyller inte grundkraven för de behov som finns för att hantera konst- och kultursamlingar. 

Lokalen måste till exempel vara tät, ha ett jämnt klimat och vara fri från ohyra och mikroorganismer, för att föremålen som förvaras där så långt det är möjligt ska upphöra att åldras. Det ställer också krav på personerna som hanterar föremålen och på säkerheten i lokalen när det kommer till brand- och översvämningsrisk. Föremålen ska också förvaras i en lokal nära museerna, för att vi ska kunna hantera dem varsamt och göra dem tillgängliga utan att de tar skada. 

– Med det nya magasinet kommer vi att kunna ta hand om Ystads kulturskatter i anpassade lokaler, och se till att de behålls i gott skick på lång sikt, säger Lolita Persson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

En milstolpe 

Spadtaget är en milstolpe i projektet att få ett nytt föremålsmagasin till de båda kommunala museernas samlingar. 

– Själva flytten närmar sig i takt med att byggnaden tar form, och det är väldigt positivt för samlingarna och inte minst för museernas möjlighet att tillgängliggöra dem när de kommit i ordning, säger intendent Tina Westergren, museernas projektledare för flytten. 

När kommunen fått tillgång till lokalerna, enligt planen i mars 2025, kommer flytten att ske under tre månader. Föremålen är i stort sett packade redan, i väntan på flytt. Innan de kan flyttas in kommer vi att sanera dem mot ohyra, för att inte flytta med oss problem in i den nya lokalen.  

– Det största arbetet sker efter flytten, i form av ett omfattande och långsiktigt projekt med att ordna föremålen. Målet är att vi ska ha placerat och registrerat alla föremål inom en tioårsperiod. Under denna tid behöver vi parallellt vårda och konservera dem i den mån det är möjligt, eftersom förvaringen inte varit lämplig hittills, säger Tina Westergren.  

Fakta

 

  • Det nya kulturmagasinet byggs på Östra industriområdet i Ystad och blir ca 1700 m2 stort.
  • Stadens stadsmuseum Klostret i Ystad kommer att förvara stadens kulturarv här, i form av historiska föremål från stenåldern fram till idag.  
  • Ystads konstmuseum kommer att förvara sina konstsamlingar här.  
  • Totalt rör det sig om ungefär 3000 konstföremål och 75 000 kulturhistoriska föremål av olika storlek och format. Det är allt från arkeologiskt material till textil, foton, möbler, jordbruksmaskiner, kyrkliga föremål och delar av interiörer.  
  • Den beräknade kostnaden för bygget är ca 26 miljoner. 
  • Planerad inflyttning under våren 2025. 

Kontakt 

Lolita Persson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen
för övergripande frågor  
Mejl: lolita.persson@ystad.se  
Telefon: 073-2745198 

Tina Westergren, intendent och museernas projektledare för flytten
för specifika frågor om museernas behov och kraven på byggnaden
Mejl: tina.westergren@ystad.se  
Telefon: 073-0780267 

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.


Kontaktpersoner

Anna Bäckstrand
Kommunikationschef
Anna Bäckstrand
Anna Bäckstrand, kommunikationschef Ystads kommun