2019-11-20 09:43Pressmeddelande

Förmiddag för hållbarhet och nya affärer – möt världsledande varumärken och lokala företag

Förmiddag för hållbarhet och nya affärer – möt världsledande varumärken och lokala företag.

 

Den 26 november fylls Ystad Arena med företag och organisationer för att inspireras och nätverka kring de globala målen och affärsutveckling. På plats finns bland annat The Absolut Company Pernod Ricard, Scanfill och lokala företagare med den gemensamma inställningen att hållbarhet och affärsutveckling går hand i hand.

 

På plats representeras de 17 globala målen av lokala företagare som visar på affärskopplingar till vart och ett av hållbarhetsmålen. Tanken är att visualisera målen och visa hur de kan bidra till företagsutvecklingen.

Tina Robertsson, Director Sustainable Performance på The Absolut Company Pernod Ricard, Oscar Hugoson, vice vd på Scanfill och Christoffer Enander, affärsutvecklare på Sparbanken Syd kommer att föreläsa om hållbarhet och affärer och ger goda exempel från de egna verksamheterna.

- Vi vill visa på områden där företagare kan hitta konkurrenskraft, ekonomisk vinning, nya affärer, kompetensförsörjning, vara steget före, bidra till generationsmålet och arbeta i linje med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Ett smörgåsbord med möjligheter för affärer och tillväxt för var och en av de 120 deltagarna som är här helt enkelt. Alla är en del av smörgåsbordet, säger Lotte Nilsson, Ystads kommun.

Ambitionen är att arrangemanget blir en årligt återkommande aktivitet arrangerad av Ystads kommun och Tillväxt Syd. Målet är också att utvärdera vad som skett under året och blicka framåt.

En annan nyhet är en nyinstiftad utmärkelse från Tillväxt syd:

- I samband med dagen introducerar Tillväxt Syd utmärkelsen ”Årets framtidssäkrare”. Vi lyfter fram företagare som visar vägen och inkluderar hållbarhet i sina tillväxtplaner och kan visa på framgång i sin verksamhetsutveckling, säger Jörgen Reiman Ehle, verksamhetsledare på Tillväxt syd.

Halvdagen arrangeras av Marknad & Näringsliv, Ystads kommun och Tillväxt Syd med stöd av Sparbanken Syds stiftelse.

 

Information om ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer”

Konceptet initierades av Marknad och näringsliv på Ystads kommun för företag och organisationer med hållbarhet som en integrerad del av sin business och företagsutveckling i början av 2018. Ystads kommun tillsammans med Tillväxt Syd är navet i paraplyet ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer”.

Under 2018–2019 har Ystads kommun, i rollen som regional kärna, och i samarbete med grannkommunerna Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn arrangerat fyra kommungemensamma träffar för näringslivet. Uppslutningen på träffarna har varit bra och sättet att arbeta uppskattas.

Metoden ska nu bli en vägledning som tas fram med stöd av Sparbanken Syds stiftelse. Vägledningen kommer att kallas ”Ystadmodellen, ett smörgåsbord för nya affärer”.

Läs mer på kommunens hemsida.

Kontakt: Lotte Nilsson, företagslots Ystads kommun, foretagslots@ystad.se, 0411-57 80 00.


Om Ystads kommun

About company