2021-12-16 07:00Pressmeddelande

Föreningen Ystad i Centrum upphör med nyårsfyrverkeri på Hamnplan

Från och med i år kommer föreningen Ystad i Centrum inte längre att arrangera det traditionsenliga nyårsfyrverkeriet på Hamnplan i Ystad.

Ystad i Centrum har arrangerat firandet sedan 2004 i samverkan med Ystads kommun, polis och räddningstjänst men i år har man efter noga övervägande beslutat att inte fortsätta med arrangemanget. Detta på grund av att det kräver många frivilliga krafter och stora ekonomiska resurser att genomföra.

För att kunna genomföra firandet krävs dessutom att räddningstjänst och polis är på plats. Deras huvuduppdrag är att stå till alla kommuninvånares förfogande under nyår och därför kan de inte garantera sin närvaro.

– Vi har drivit denna tradition i många år men föreningen stod i år inför ett vägval och då tog vi detta beslut. Föreningen kommer dock att fortsätta att fokusera på arrangemang som kan ännu bättre kan stärka vår stadskärna och ge positiva effekter för våra näringsidkare, säger Liselott Löfwall, ordförande i Ystad i Centrum.

- Tråkigt, men jag har full förståelse för Ystad i Centrums beslut. Alla traditioner kan inte överleva. Säkerheten måste gå före, säger Randi Graungaard, kommundirektör Ystads kommun

Ett av syftena med nyårsfirandet på Hamnplan har varit att förhindra olyckor i samband med fyrverkerier genom att i stället bjuda på ett professionellt raketuppskjutande. Liselott Löfwall uppmanar nu till individens eget ansvar.

– Vi önskar verkligen att alla tar sitt ansvar kring nyårsfirandet och tänker mer än en gång kring att skjuta nyårsraketer, säger Liselott Löfwall.

Fakta Ystad i Centrum

Ystad i Centrum är en ideell föreningen vars syfte är att stärka Ystad i allmänhet och dess stadskärna i synnerhet. Föreningen, som består av kommunen, fastighetsägare och köpmannaföreningen, har sedan 2004 arrangerat nyårsfirandet med fyrverkerier, musikunderhållning och talare på hamnplan. Arrangemanget har bekostats av externa sponsorer.

För ytterligare information

  • Liselott Löfwall, ordförande Ystad i Centrum, 0703-28 18 08
  • Jörgen Nilsson, säkerhetssamordnare Ystads kommun, 070-947 70 05
  • Patric Nihlén, kommunpolis Ystad, Lokalpolisområde Ystad 010-561 55 57
  • Martin Andersson, räddningschef Sydöstra Skånes Räddningsförbund (SÖRF) 010-110 25 30


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.