2020-09-07 13:30Pressmeddelande

EU-projekt: Positiv psykologi och välbefinnande på Ystad Gymnasium

Ystad Gymnasium har fått beviljat ytterligare ett EU-projekt inom Erasmus+ Mobilitet skola, för kompetensutveckling av personal. Värdet är på knappt 500 000 kr och handlar om att stärka personalens kompetens inom positiv psykologi och välbefinnande för att minska stress, psykisk ohälsa bland såväl personal som elever. Som långsiktig effekt är tanken att det kommer att ge högre måluppfyllelse bland eleverna och stärkta band bland kollegorna. Projektet kommer att involvera minst 24 st lärare, som kommer gå fortbildningskurser i et europeiskt land. Med reservation om ändringar p.g.a Covid-19. #ystadgymnasium #erasmus

Kontaktperson för projektet
Elisabeth Cristianson
Lärare på Samhällsvetenskapliga programmet
elisabeth.cristianson(a)edu.ystad.se
0704 34 05 42

 Om Ystads kommun

Ystad Gymnasium ligger mitt i Ystads stadskärna. Vi erbjuder många olika gymnasieprogram, både högskoleförberedande, yrkesprogram, gymnasiesärskola och introduktionsprogram.

Kontaktpersoner

Annajohanna Thuresson
Marknadsstrateg Ystad Gymnasium
Annajohanna Thuresson