2021-12-09 07:00Pressmeddelande

Diplomutdelning till engagerade skräpplockare vid kommunfullmäktiges möte 16 december

Hållbarhetsutskottet i Ystads kommun har utsett Karolin Fält och Caroline Sjövall till årets mottagare av Hållbarhetspriset för sina insatser med att plocka skräp runt om i kommunen. Pristagarna delar på 10 000 kr.

Välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges möte torsdagen den 16 december kl 18.00 då pristagarna tar emot diplom och pris.

Att skräp ser otrevligt ut är en sak men än viktigare är den enorma miljöpåverkan som nedskräpning medför på land och i havet. Karolin Fält och Caroline Sjövall har i flera år både själva och tillsammans med sina barn Trashwalkat (plockat skräp) längs gatorna och stränderna i Ystad kommun.

- Karolin och Caroline är ambassadörer för Ystads invånare. Genom sin skräpplockning, i ur och skur, året om och i olika delar av kommunen har de utan egen vinning under flera år visat ett stort engagemang för natur och miljö. Deras initiativ är ett fint exempel på att alla kan göra något för att bidra till ett hållbart samhälle och det vill vi uppmärksamma, säger Gunilla Andersson (M), ordförande i Hållbarhetsutskottet.

Fakta Ystads kommuns hållbarhetspris

Hållbarhetspriset syftar till att uppmuntra och stödja nyskapande och kreativa insatser som bidrar till miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet som kan tjäna som goda exempel nu och i framtiden.

Områden som kan premieras kan exempelvis vara insatser för att:

  • öka medvetenheten och engagemanget för ett hållbart samhälle,
  • förbättra hushållning med material, råvaror eller energi så att ett kretslopp uppnås,
  • öka kännedom om, samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer,
  • bidra till att främja goda livsmiljöer, god livskvalitet och jämlik hälsa,
  • främja samverkan kring barns rättigheter.

Kontakt för mer information:
Carolina Palm, kvalitetsstrateg Ystads kommun, carolina.palm@ystad.se, 073-301 78 82.

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.