2020-10-13 12:01Pressmeddelande

Charlotta Blom ny vd för Ystads teater

Charlotta Blom, utvecklingsledare/vd Ystads teaterCharlotta Blom, utvecklingsledare/vd Ystads teater

Charlotta Blom, tidigare kulturchef i Ystads kommun, blir ny vd på Ystads teater. Hon efterträder Thomas Lantz som finns kvar i rollen som vd fram till årsskiftet. Charlotta Blom börjar den 1 januari 2021.

Vd-tjänsten på Ystads teater är på 35 procent och Charlotta Blom kommer att dela sin tid mellan rollen som utvecklingsledare på Ystads kommun och sin nya roll som vd.

- Ystads teater har en stark attraktionskraft som märks långt utanför Ystads kommungräns och verksamheten har haft en makalös utveckling de senaste tio åren. Det är fantastiskt att i en kommun av Ystads storlek har ett sådant utbud och kan hålla den kvalitet som Ystads teater gör. Det bidrar till en gemenskap i samhället, något vi behöver extra mycket nu.

Jag ser mycket fram emot att ta mig an det här uppdraget, att jobba tillsammans med teaterns skickliga och dedikerade medarbetare, att möta publiken, att samarbeta med fantastiska kulturutövare och att tillsammans med kulturorganisationer och näringsliv hitta gemensamma vägar framåt för kulturens och Ystads bästa, säger Charlotta Blom.

Charlotta tillträder som vd vid årsskiftet och nuvarande vd Thomas Lantz stannar kvar till dess.

- Charlotta passar in i rollen som hand i handsken. Hon har under många år som kulturchef samarbetat med teatern kring olika evenemang och är väl förtrogen med de kulturella och politiska villkoren. Vi i presidiet är överens om att detta är en mycket bra lösning som gynnar teatern, säger Curt Hansson, styrelseordförande (M) Ystads teater.

Lolita Persson börjar som kulturchef Ystads kommun den 1 november. Tidigare var det tänkt som en kombinerad roll tillsammans med vd-uppdraget för Ystads teater, men teaterstyrelsen valde att rekrytera vd på egen hand.

- Det här är en bra lösning som gynnar helheten i vår organisation. Genom att Charlotta kan kombinera rollen som vd, med uppdraget som utvecklingsledare kan vi fortsätta vår utvecklingsresa inom ledarskap, säger Clas Martinsson, hr-chef på Ystads kommun.

Kontakt

 

 

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.