2020-02-04 06:53Pressmeddelande

Arbetsmarknadsinsatsen ”Arena för arbete” har skapat både nytta och lärande

Den tvååriga arbetsmarknadsinsatsen ”Arena för arbete” har precis avslutats. En slutrapport visar att insatsen bidrog till stor nytt både för de nyanlända deltagarna och för de samverkande aktörerna.

Insatsen är en arbetsmarknadsinsats där fyra kommuner och Arbetsförmedlingen samverkade med finansiering genom samordningsförbundet Finsam. Den tvååriga insatsen för nyanlända avslutades den sista december och en slutrapport visar att insatsen bidrog till stor nytta både för deltagarna och till ett lärande för de samverkande aktörerna Ystads, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamns kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingen. Insatsen har fått stöd av samordningsförbundet Finsam.

– Under de här två åren har vi nått ut till 267 deltagare och 61 procent av dem har arbete eller studerar nu när arbetsmarknadsinsatsen har avslutats, vilket är klart bättre än vårt mål på 60 procent, säger Peter Eriksson, integrationsstrateg på Ystads kommun.

Ett annat mål som nåtts är jämställdhetsmålet. 53 procent av deltagarna var kvinnor. För de deltagare som insatsens koordinatorer jobbade praktiskt med kunde 83 procent skrivas ut ur insatsen på grund av arbete eller studier.

– 83 procent är en mycket bra siffra, inte minst när den genomsnittliga inskrivningstiden för denna grupp var så kort som 286 dagar, säger Peter Eriksson.

Arbetet har skett med utgångspunkt i de utmaningar och brister som fanns kring deltagarna och målet var att korta deras väg till studier eller arbete genom att säkerställa att alla aktörers planering var synkroniserad samt förankrad hos deltagaren.

– Insatsen visar på ett bra sätt hur samverkan – trots de utmaningar det innebär – kan skapa nytta och driva förändring och resultat, både för oss samverkande myndigheter och för deltagarna, säger Peter Eriksson.


Fakta:

  • Samverkande parter var Ystads, Tomelilla, Sjöbo, Simrishamns kommuner och Arbetsförmedlingen.
  • Arbetsmarknadsinsatsen har finansierats av de samverkande parterna och samordningsförbundet Finsam.
  • Slutrapporten finns att ladda ner på www.ystad.se/press.
  • Insatsen har varit tvåårig och har nått ut till 267 deltagare. 61 % av deltagarna har arbete eller studerar efter projektets avslutning, 53 % var kvinnor och 83% av de inskrivna som fick stöd av insatsens koordinatorer kunde skrivas ut ur insatsen på grund av arbete eller studier.
  • Styrgrupp i insatsen har varit: Julia Lundin (Ystads kommun), Kristina Petersson (Sjöbo kommun), Ann-Sofie Wedberg (Tomelilla kommun), Sofie Bredahl (Simrishamn kommun), Cecilia Holmqvist (Arbetsförmedlingen) och Annika Rasmusson (Samordningsförbundet Finsam). Processledare i insatsen har varit Peter Eriksson (Ystads kommun).
  • Den sammanlagda budgeten för insatsen har varit 4 330 224 kronor.


För ytterligare information:
Peter Eriksson, integrationsstrateg Ystads kommun, 0411-57 71 67

Presskontakt:
Kristian Ördell, kommunikatör Ystads kommun, 0709-47 79 80Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Kristian Ördell
Kommunikatör
Kristian Ördell