2021-09-10 06:30Pressmeddelande

Antalet företag i Ystads kommun ökar

Under 2021 har det startats 133 st nya företag i Ystads kommun vilket kan sättas i relation till 100 st under 2020. Siffrorna är hämtade från Bolagsverket från januari-augusti*.

Under 2020 ökade Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne sin tillgänglighet genom att erbjuda företagshjälpen för att stötta alla företagare genom rådgivning. Här har alla företagare kunnat få hjälp och stöd utifrån olika frågeställningar.

- En del företagare valde att lägga ner sin verksamhet under pandemin och några valde att sätta sina planer på paus, berättar Angelica Erlandsson, näringslivsansvarig Ystads kommun. Under 2021 avslutades 87 st företag vilket kan jämföras med 162 st under 2020 när pandemin kom**. Siffrorna visar på en stark återhämtning och vi ser en positiv utveckling. I Ystad finns det goda förutsättningar för företagande, vi har ett rikt näringsliv, stor spridning av branscher och vi arbetar ständigt för att upprätthålla en tät dialog med det lokala näringslivet genom vår företagslotsfunktion, fortsätter Angelica Erlandsson. Att det startats 133 st nya företag i Ystads kommun i år jämfört med 100 st under 2020 visar på en positiv trend.

- Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne fyller en viktig funktion utifrån att kunna ge stöd och rådgivning när det gäller företagande. Vi var också snabba att ställa om när det gäller Starta eget-utbildningarna och erbjuder dem helt digitala, berättar Lotte Kolare, rådgivare Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne. En ny Starta eget-utbildning körs igång den 14 september, utbildningen består av 7 tillfällen och är helt kostadsfri. Förutom Starta eget-utbildningar så har vi under de första 7 månaderna i år haft 295 rådgivningar i våra tre kommuner, detta ska jämföras med 108 under samma period 2019, innan pandemin slog till. 50 % av rådgivningarna är med personer hemmahörande i Ystads kommun avslutar Lotte Kolare.

* Företagsformerna inkluderar Aktiebolag, Ekonomisk förening, Enskild näringsidkare, Handelsbolag och Kommanditbolag
** 2021 är nu på samma nivå som 2019 då 82st företag avslutades under samma period.

Nyföretagarcentrum

NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Rådgivningen är helt kostnadsfri tack vare nätverk av samarbetspartners

Läs mer på www.nyforetagarcentrum.se/ystad

Kontakt för mer information

Angelica Erlandsson, Näringlivsansvarig angelica.erlandsson@ystad.se, 0411-57 75 65


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Charlotte Larsson
Kommunikationsstrateg
Charlotte Larsson