2020-12-23 08:41Pressmeddelande

Ändringar angående pressträff om erosionsutställning

Fotograf Kristoffer Granath bjuder på en resa genom Skånes kustlandskap. Här möter vi människor som aktivt jobbar med klimatfrågan och personer som är berörda av den.Fotograf Kristoffer Granath bjuder på en resa genom Skånes kustlandskap. Här möter vi människor som aktivt jobbar med klimatfrågan och personer som är berörda av den.

I ett tidigare pressmeddelande kallade Ystads kommun och SMHI till gemensam pressträff i Ystad. Efter besked om ytterligare corona-restriktioner väljer vi nu att istället bjuda in till en digital pressträff.

För dig som vill fotografera utställningen när den kommer på plats, är du välkommen att komma måndagen den 4 januari. Då finns fotograf Kristoffer Granath och kulturutvecklare Susann Roos i hamnen för att hänga utställningen. Hör av dig till Susann Roos och meddela om du planerar att komma så att vi kan boka in en tid under dagen.

Välkomna till digital pressträff tisdagen 5 januari kl. 10:00
Plats: Teams. Anmäl er till susann.roos@ystad.se så skickar vi länken.
Representanter från SMHI, Erosionsskadecentrum, Ystads kommun och Kristoffer Granath finns med på länk.

Kontakt/mer info:
Ystads kommun
Susann Roos, Kulturutvecklare, 0411-577140, 0709-477140, susann.roos@ystad.se, www.ystad.se/kultur

SMHI
Åsa Sjöström och Anna Jonsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Båda nås av journalister via växeln: 011-495 80 00. www.smhi.se

Kristoffer Granath
www.kristoffergranath.se

Erosionsskadecentrum
www.ystad.se/bygg-miljo/miljo-och-avfall/natur-miljo-och-klimat/erosionsskadecentrum/

 

Konst och vetenskap i gemensam klimatutställning

Den 5 januari öppnar en stor utomhusutställning om erosion och stigande havsnivåer i Ystad. Fotografiska verk av Kristoffer Granath i kombination med berättelser och klimatinformation från SMHI, kommunicerar allvaret i situationen och arbetet som görs för att möta klimatförändringarna. Välkommen på pressvisning den 5 januari.

Erosion – en fotoutställning om klimatförändringarna och det som sker längs Skånes kustkommuner. Hur ser det ut? Vem gör vad? Och varför? Fotograf Kristoffer Granath bjuder på en resa genom Skånes kustlandskap. Här möter vi människor som aktivt jobbar med klimatfrågan och personer som är berörda av den.  Porträtt och intervjuer varvas med personliga reflektioner och fakta i en utställning som dokumenterar en av vår tids stora frågor – klimatförändringar.

Ystads kommun, känt för sina långa vita sandstränder, har länge har brottats med allvarlig erosion. Med fyra mil kust krävs det dock att kusten förvaltas på ett integrerat och proaktivt sätt så att alla intressen tas tillvara. Ystads kommun har arbetat aktivt med erosionsproblematiken sedan mitten av 1980-talet.

Platsen för utställningen, Ystads hamn, står inför en omfattande förändring med pågående projektering av Hamnstaden. Hur planerar Ystads kommun för områdets framtid och vilka utmaningar står utbyggnaden inför? I utställningen presenteras en del av framtidsvisionerna för Hamnstaden. 

Utställningen är ett samarbete mellan Ystads kommun, SMHI, Erosionsskadecentrum och fotografen Kristoffer Granath. Här erbjuds en kulturupplevelse som passar bra att ta del av, i tider när människor behöver hålla fysisk distans. Projektet handlar om att öka medvetenheten om effekter av klimatförändringarna och nödvändigheten av att hantera dem. Genom personliga historier förmedlas hur vi människor påverkas och hur vi idag arbetar för att minska effekterna.

”Klimatförändringarna berör oss alla, nu och i framtiden. Med hjälp av kulturen kan vi belysa frågan på ett nytt sätt och öka kunskapen hos allmänheten, och det känns väldigt spännande”, säger Åsa Sjöström på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Kristoffer Granath är fotografen som främst jobbar med dokumentationer av de stora samhällsförändringarna, skildrat utifrån ett socioekonomiskt perspektiv med människan i fokus. Social hållbarhet är ledord i hans verksamhet.

”Det viktiga är inte vem som gör vad, utan vad vi kan göra tillsammans och hur vi engagerar varandra. Vi människor har nämligen lättare för att anpassa oss och förändra våra liv i samhället när vi ser andra göra samma sak. Med samverkan och samarbeten kan hela Skåne driva omställningen till ett klimatvänligt samhälle och växa vidare. Tillsammans”, säger Kristoffer Granath.

Utställningen pågår 5 januari – 9 mars 2021 och äger rum utomhus vid gång- och cykelvägen vid färjeterminalen samt på sockersilon i hamnområdet i Ystad. Fri entré dygnet runt.


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Kristian Ördell
Kommunikatör
Kristian Ördell