2020-07-01 11:30Pressmeddelande

Ålgräs planteras mot kusterosionen i Ystad

Dykare planterar ålgräs. Foto: Eduardo Infantes. Diver: Per MoksnesDykare planterar ålgräs. Foto: Eduardo Infantes. Diver: Per Moksnes

Som en del i EU-projektet LIFE Coast Adapt är det nu dags att plantera ålgräs vid två stränder i Ystads kommun; Ystads sandskog och Löderups strandbad. Detta är första gången ålgräs planteras ut i kommunen.

EU-projektet LIFE Coast Adapt, som har till syfte att minska erosionen vid Skånes kust, rullar vidare.

Planteringen är även den största någonsin i Skåne och den sker på ytterligare några platser, bland annat i Trelleborg, Helsingborg och i Kristianstad.

– I Ystad har vi aktiviteter igång sedan i vintras. Det började med att vi tog bort asp i sanddynerna norr om Badstigen och den främmande invasiva arten parkslide längs med Fritidsvägen i Sandskogen. Den största och mest synliga åtgärden är förstås strandfodringen i Ystad och i Löderup, säger Mona Skoog, miljö- och klimatstrateg på Ystads kommun.

Nu kommer danska dykare att göra provplanteringar av ålgräs i Ystads sandskog och i Löderups strandbad, på ca sex meters djup. Syftet är att se om ålgräset kan mildra erosionen på olika erosionsutsatta områden. Det sker genom att gräsets rötter stabiliserar sanden och dämpar energin från vågor och vind. 

– Ängar av ålgräs mildrar inte bara erosion utan kan även bidra till en bättre miljö för fisk och marina smådjur, så det finns flera fördelar med att plantera det, säger Mona Skoog.

Under sommaren kommer det att göras mätningar i områdena där det utförts och planeras aktiviteter i LIFE-projektet. Mätningarna sker med drönare på land och med multistråle-ekolod i havet. Som vanligt kommer Ystads kommun att utföra egna mätningar som ett led i kontrollprogrammet för kustskydden. Mätningarna kommer dock att utföras senare under sommaren.      


Fakta:

  • EU-projektet LIFE Coast Adapt testar flera nya metoder mot kusterosionens negativa effekter. Under maj-juni planteras ålgräs av dykare på sex platser längs Skånes kust.
  • Ålgräs är en fröväxt som breder ut sig som gröna undervattensängar på grunda bottnar. Välmående ängar utgör livsviktiga miljöer för fisk och marina smådjur samtidigt som dess rotsystem kan stabilisera sanden på botten i grunda områden och på så vis dämpa energin från vågor och vind.
  • Planteringsplatserna är Båstad-Malen, Helsingborg-Hittarp, Trelleborg, Ystads sandskog, Löderups strandbad samt Åhus-Täppet.
  • Projektet LIFE Coast Adapt leds av Region Skåne tillsammans med skånska kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Lunds universitet. Arbetet med ålgräsplanteringarna leds av Kommunförbundet Skåne. Projektet finansieras av EU-programmet LIFE: https://lifecoastadaptskane.se/.


För ytterligare information:
Mona Skoog, miljö- och klimatstrateg, Ystads kommun, 070-947 72 17
Therese Jephson, FoU-strateg, Kommunförbundet Skåne, 072-885 47 57Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.