2021-12-20 12:05Pressmeddelande

98 procent tycker Ystad är en bra plats att bo på

Nu har resultatet från SCB:s medborgarundersökning kommit. Av 1 200 Ystadsbor passade 496 på att säga sitt om kommunen. Hela 98 procent tycker att Ystad är en bra plats att bo på men 71 procent vill ha större möjlighet att påverka utvecklingen.

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år. I Ystads kommun ligger svarsfrekvensen på 41 procent jämfört med riket som ligger på 38 procent.

- Ystads kommun har inte deltagit i SCB:s undersökning på flera år och vi har därför inte kunnat arbeta med uppföljning på ett tillfredställande sätt. Resultatet ger oss ett bra underlag inte minst när vi arbetar med vår målstyrning och därför belyser och analyserar vi speciellt de frågor som kan kopplas till våra kvalitetsindikatorer. Målet är att genomföra undersökningen vartannat år för att kunna arbeta med resultat och insatser däremellan, säger Randi Graungaard, kommundirektör på Ystads kommun.

- Vi vill att det ska bli ännu bättre att leva i Ystads kommun och därför måste vi ta reda på om vi rör oss i rätt riktning. Inom andra områden som exempelvis skola och omsorg, finns det många mått att välja bland men vi har saknat motsvarande möjlighet till uppföljning när det gäller medborgarens upplevelse av kommunens service, säger Carolina Palm.

Så tycker Ystadsborna - resultat i urval (riket inom parentes)

  • 98 procent (92 %) tycker Ystad är en bra plats att bo och leva på.
  • 75 procent (62 %) kan rekommendera andra att flytta till Ystad.
  • 85 procent (82 %) tycker att Ystads kommun sköter sina olika verksamheter bra/mycket bra.
  • 89 procent (79 %) tycker att Ystads skolor fungerar bra/mycket bra.
  • 59 procent (59 %) tycker att omsorgen fungerar bra/mycket bra.
  • 87 procent (84 %) känner sig trygga utomhus i området där de bor.

Undersökningen består av 111 frågor. Av dessa har Ystads kommun valt ut 71 frågor och grupperat dem i 22 områden. Dessa områden används som indikatorer till uppföljningen av kommunens övergripande mål.

Resultatet i sin helhet

Från och med den 20 december finns resultatet i sin helhet på www.scb.se.

Kontakt för mer information:

 Fakta SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.