2020-03-25 08:00Pressmeddelande

WeMind Psykiatri genomför vartannat besök på distans

null

WeMind Psykiatri har på en dryg vecka ställt om sin verksamhet så att hälften av alla patienter kan behandlas digitalt. I Stockholmsområdet där oron för smitta är störst har omställningen gått snabbast och nu är 50 till 75 procent av besöken på distans.

Coronakrisen har påverkat hela samhället och psykiatrin är inget undantag. På WeMind Psykiatri har man sett en kraftig ökning i antalet avbokningar, upp till 20-50 procent de senaste veckorna. Det handlar i hög utsträckning om personer som inte vågar uppsöka sin mottagning av rädsla för smitta och för att man känner sig orolig. Coronakrisen riskerar därmed att slå extra hårt mot en redan utsatt grupp, när patienter med psykiatriska problem riskerar att försämras, för att de inte har kontakt med vården.

Därför har WeMind Psykiatri gjort en hårdsatsning på distansbesök. Det innebär att patienter som är i behov av vård men av olika skäl inte kan eller vågar ta sig till mottagningen, erbjuds digitala besök över telefon eller dator. På WeMind Psykiatri i Stockholm, där omställningen gått snabbast, sker nu 50-75 procent av besöken på distans.

- Patientsäkerheten är viktigast för oss just nu. Om man upplever att man själv mår dåligt av att sitta instängd en vecka, kan man tänka på hur det är för våra patienter med ångestdiagnoser eller kroniska sjukdomar som tex bipolaritet i botten. Vi måste kunna erbjuda kontinuitet i vården, samtidigt som vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid luftvägssymtom, säger Johan Skånberg, psykiatriker och medicinskt ansvarig chef på WeMind Psykiatri i Sydost.

I praktiken har det inneburit att alla läkare, sjuksköterskor och psykologer utrustats med den teknik som krävs för distansbesök. Det har också hållits utbildningar och tagits fram rutiner för hur man genomför besök på distans och samtidigt garanterar patientsäkerhet och sekretess.

- Vi är stolta över våra medarbetare som gjort denna blixtomställning, säger VD Urban Pettersson Bargo. Det har gått smidigare än både jag och behandlarna hoppats – att göra ett besök på distans är inte så stor skillnad när allt kommer omkring.

- En förutsättning har varit att flera regioner, där Stockholm varit först, varit lyhörda för behoven hos patienter med psykiska sjukdomar och gjort det möjligt för oss att erbjuda distansvård. Det är vi tacksamma för, fortsätter Urban Pettersson Bargo. Den här omställningen räddar liv. Många av våra patienter är redan socialt isolerade och i stort behov av kontakt med vården och kontinuitet i behandlingen. Nu kan vi ge dem det.


Om WeMind AB

WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. I dag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Uppland. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23 000 patienter under behandling årligen.


Kontaktpersoner

Thomas Tegenmark
Vice vd
Thomas Tegenmark