2020-05-19 08:30Pressmeddelande

Undersökning: Åtta av tio vill fortsätta med digitala vårdbesök efter corona

null

En hel del vårdmottagningar har, sedan utbrottet av covid-19, tvingats ersätta fysiska möten med digitala. Hälften av de drygt 800 dagliga patienterna på WeMinds mottagningar uteblev från sina bokade besök under mars och april månad. Efter en rekordsnabb digital omställning ersätts nu en växande andel av dessa besök med videomöten. Bara under april månad genomförde WeMind 2 310 videomöten.

För att få reda på hur personalen upplever kvaliteten på distansvården tillfrågades sammanlagt cirka 150 kliniker som ersatt fysiska kontakter med videomöten, från psykologer till läkare och sjuksköterskor. Av dessa svarade drygt två tredjedelar på enkäten.

Drygt sex av tio tyckte att videobesök fungerar bra eller mycket bra.

Åtta av tio svarade att de gärna vill fortsätta med videobehandlingarna när pandemin är över.

86 procent av de tillfrågade svarade att det finns fall då videomöten är bättre än fysiska möten.

Fördelarna som angavs för videomöten var flera. Den främsta styrkan var att kunna genomföra besöket, även då patienten av olika skäl inte kunde ta sig till mottagningen. I olika typer av utredningar av patienter är det många som förväntas delta, anhöriga och skolpersonal till exempel. Att kommunicera med dessa över video i stället för att förmå dem till långa resor till mottagningarna ansågs vara mycket positivt. Att kunna se patienten i dennes hem ansågs också värdefullt och att kunna öva på nya beteenden med patienten när hen befann sig i sin naturliga miljö, beskrevs som en tydlig förbättring.

Problemen den medicinska personalen upplevde i videosamtalen gällde främst tekniken, exempelvis laggande ljud eller dålig bildupplösning. När det gällde interaktionen med patienterna handlade det framförallt om patienter med koncentrationsproblem som ”under pågående behandling plötsligt reser sig och gör annat”. Eller patienter som tappar fokus och inte lyssnar på vårdgivaren.

Sammantaget är upplevelsen av att ge psykiatrisk specialistvård på distans överlag positiv. Och en stor majoritet av den tillfrågade vårdpersonalen vill kunna fortsätta erbjuda patienter och anhöriga videomöten som ett komplement till det fysiska besöket, även efter covid-19.

Johan Skånberg, psykiatriker och corona-ansvarig medicinsk chef på WeMind:

- Den här undersökningen visar att vårdpersonal uppskattar möjligheten att använda fler kanaler i kontakten med patienterna och att mycket vård inom psykiatrin troligen kan göras nästan lika bra, och i vissa fall bättre, på distans.

- Vi har kunnat hjälpa nästan hälften av de patienter som uteblivit från de fysiska mötena med video. De andra patienterna har vi i dagsläget telefonkontakt med. De allra sjukaste och mest utsatta har inte alltid kapacitet att logga in på dator eller har Bank-ID som är en förutsättning för videomöten.

Undersökningen genomfördes digitalt mellan 4 maj och 12 maj och riktade sig till den vårdpersonal på WeMind som under den pågående pandemin börjat använda digitala hjälpmedel i kontakter med patienter som annars uteblir från sina behandlingar.


Om WeMind AB

WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. I dag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Uppland. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23 000 patienter under behandling årligen.


Kontaktpersoner

Thomas Tegenmark
Vice vd
Thomas Tegenmark