2013-10-29 11:42Pressmeddelande

Nu kan alla få tillgång till KBT – via webbkamera

null

Nu kan alla få tillgång till effektiv psykologisk behandling, oavsett var du bor. Socialstyrelsen kom 2010 med riktlinjer för hur depression, oro och ångest bör behandlas. I första hand ska kognitiv beteendeterapi (KBT) eller medicinering erbjudas. De fastslog samtidigt att tillgången till KBT behöver utökas (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-4). Tre år senare saknas fortfarande psykologer med KBT-inriktning på många håll i Sverige. Många personer kan också av andra skäl ha svårt att gå i behandling, om de har svårt att ta sig hemifrån eller bor långt från en mottagning.

– Cirka tio procent av den vuxna befolkningen har symtom på depression. Att en procent av befolkningen är sjuk räcker för att det ska räknas som en folksjukdom, säger klinikchef Thomas Tegenmark på den psykiatriska mottagningen WeMind Psykiatri. Samtidigt är depression, ångest och stressreaktioner orsaken till 25 % av alla långtidssjukskrivningar enligt Försäkringskassan.

Via säkert och krypterat videosamtal erbjuds nu KBT för ångest och depression till alla människor i hela Sverige. Detta görs via ett program som liknar Skype där man ringer varandra över internet. Tack vare datorns webbkamera kan man se varandra under samtalet och det blir som att träffas. Alla som har en dator med internetuppkoppling och webbkamera kan genomgå behandling. Sekretess är oerhört viktigt och därför har WeMind Psykiatri valt ett program med hög säkerhet som används av bl.a. NASA och Stanford Hospital and Clinics. Ingen obehörig kan således ta del av samtalen.

- Vi har gjort detta en tid, och ser att det fungerar lika bra som terapi öga mot öga. Även studier har visat att terapin fungerar minst lika bra för patienter som sitter vid skärmen som de som träffar en terapeut i samma rum, säger Thomas Tegenmark.

Forskning visar att terapi via videosamtal ger samma resultat som vanlig terapi, samt att personerna är nöjda med sin behandling, enligt en metaanalys från 2012 (Backhaus m.fl, ”Videoconferencing psychotherapy: A systematic review” Psychological Services).

Målet är att vården ska bli mer jämlik, att du ska kunna få samma behandling oavsett var du bor. Än så länge erbjuds detta privat, för personer som själva betalar för sin behandling. Nu har Wemind Psykiatri kontaktat alla landsting för att se efter om det finns intresse för samarbete. Förhoppningen är att KBT via webbkamera på sikt ska kunna erbjudas till alla landstingspatienter i landet, men i dagsläget upphandlar inte landstingen KBT över video.


Om WeMind AB

WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. I dag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Uppland. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23 000 patienter under behandling årligen.


Kontaktpersoner

Thomas Tegenmark
Vice vd
Thomas Tegenmark