2022-07-21 13:00Nyheter

Utvärdera effekten av behandling – ett rimligt krav att ställa på psykiatrin

null

"Så länge uppföljning av ­behandlingsresultat inte efter­frågas, kommer vi inte att komma närmare svaret på hur det faktiskt går för patienterna." Det skriver Urban Pettersson Bargo och Thomas Tegenmark, VD samt vice VD på WeMind, i en debattartikel i Dagens ETC. De efterlyser ett större fokus på mätning av behandlingsresultat när regioner beställer psykiatrisk vård.

Dagens ETC uppmärksammade bristande evidensläge och behandlingseffekt för psykologisk behandling via chat, i ett flertal artiklar under 2021 och 2022. Som en följd av dessa artiklar inleddes en granskning av insatserna, av region Sörmland (SVT Sörmland 9/6). Kent Bobits, verksamhetsutvecklare på Hälsovalsstaben i regionen kräver efter granskningen mer resultatuppföljning av digitala vårdgivare inom psykiatrin.

- Skattepengar för en vård som inte visat sig vara effektiv – det är inte bra, konstaterar han.

 

Urban Pettersson Bargo och Thomas Tegenmark välkomnar granskningen. De anser att det borde vara en självklarhet att utvärdera effekten av insatser och att aktörer inom vården redovisar behandlingsresultat, både i första linjens psykiatri och på specialiserad nivå.

 

WeMind är en av Sveriges största vårdgivare inom öppenpsykiatrin och genomför omfattande och strukturerande mätningar av hur det går för patienterna. Tyvärr efterfrågas detta sällan när regioner beställer psykiatrisk vård. “Ytterst få kan svara på hur det faktiskt går för patienterna. Det ligger i regionernas händer att ändra på”, menar skribenterna.

 

Läs artikeln i sin helhet här.


Om WeMind AB

WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. I dag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Uppland. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23 000 patienter under behandling årligen.


Kontaktpersoner

Thomas Tegenmark
Vice vd
Thomas Tegenmark