2020-05-18 17:14Nyheter

​HVB-verksamheten utvidgas

null

WeMind bedriver ett HVB-hem på Gålö utanför Stockholm enligt samma principer som WeMind bedriver specialistpsykiatri. Verksamheten ska stödja sig på forskning och evidens och systematiskt jobba med mätningar och uppföljning. De ungdomar som tas emot på Gålö, pojkar mellan 14 och 17 år, har svåra sociala och psykiska utmaningar och erbjuds en multiprofessionell teammodell med både kvalificerade sociala insatser, utredningar och KBT-behandling med hög intensitet. WeMinds HVB-hem har sex egna KBT-psykologer anställda på heltid i verksamheten och genom tillgång till psykiatriker och psykiatrisköterska erbjuds ett komplett psykiatriskt behandlingsteam. På HVB-hemmet jobbar en psykolog per 4,5 ungdom. Psykologerna arbetar på plats, i ungdomarnas vardag för att främja relationsbyggande och för att hjälpa ungdomarna i den dagliga tillvaron.

HVB-hemmet följer upp behandling utifrån flera olika parametrar. Den viktigaste är om syftet med placeringen blir uppfyllt. Blir ungdomen bättre? Kommer han vidare?

2018 kunde 74 procent av de boende gå vidare och flytta till annan vård, eget boende, stödboende eller hem till föräldrarna eftersom vårdens mål uppfyllts.

I mars öppnades en ny avdelning med 5 nya vårdplatser. Och under nästa år kommer verksamheten breddas med ytterligare ett nytt HVB-hem med plats för tio till femton ungdomar.  


Om WeMind AB

WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. I dag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Uppland. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23 000 patienter under behandling årligen.


Kontaktpersoner

Thomas Tegenmark
Vice vd
Thomas Tegenmark