2020-03-11 12:00Bloggpost

Psykiatrikers arbetsmiljö - så åtgärdas de vanligaste bristerna

null

Det har aldrig varit viktigare att ge psykiatriker goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Vårdsökandet till svensk psykiatri ökar. Som psykiatriker står man inför utmaningen att ge effektiv behandling till många utan att tumma på kvaliteten. Samtidigt vill man såklart också trivas på jobbet och hålla i längden. På WeMind är våra psykiatrikers arbetsmiljö en prioriterad fråga. Det tjänar alla på. Vi har identifierat några vanliga fallgropar. Det här är hur vi arbetar med att åtgärda dem:

Tydliga rutiner

Som ansvarig läkare vill man förhindra att ens patienter faller mellan stolarna. Otydliga processer, rörig administration och långa köer ger en känsla av otrygghet. På WeMind jobbar vi därför med tydliga vårdflöden och rutiner, som vi också informerar patienterna om. Det ska alltid vara tydligt var i processen man är och vad som är nästa steg.

Systematisk uppföljning

Som kliniker vill man kunna följa sina patienters mående och se att de blir bättre. Annars behöver man byta behandlingsmetod. På WeMind har vi därför utvecklat rutiner för regelbundna digitala mätningar, så man som kliniker kan följa patientens självskattningar över tid. På våra äldsta mottagningar har vi en ifyllnadsgrad på 70-90%.

Korta köer till andra insatser

När man köställer en patient till psykologen så vill man inte att den ska behöva vänta flera månader – eller år! – på sin behandling. På WeMind ser vi värdet i att anställa tillräckligt med psykologer för att hålla köerna nere. Hos oss jobbar läkare, sjuksköterskor och behandlande psykolog också tillsammans kring patienten, för att man som kliniker alltid ska ha någon att bolla med vid behov.

Härlig stämning på jobbet

På mottagningar med hög personalomsättning blir det snabbt opersonlig stämning. Ingen hejar i lunchrummet och man funderar själv på att söka sig vidare. Detta går i sin tur ut över patienterna. På WeMind tror vi på att ha kul på jobbet. Vi ser AW:s och lyxfika som en gemensam investering. På våra olika mottagningar har vi allt från lunchföreläsningar och pizzakvällar till gemensamma träningspass.


Om WeMind AB

WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. I dag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Uppland. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23 000 patienter under behandling årligen.


Kontaktpersoner

Thomas Tegenmark
Vice vd
Thomas Tegenmark