2020-05-18 15:44Bloggpost

Forskare från Karolinska: WeMind har vård i världsklass

null

Det kan vara en utmaning att utvärdera om psykiatrisk vård har effekt. Man kan inte ta ett blodprov och se om värdena har förbättrats, som man gör inom annan sjukvård. Istället brukar man använda självskattningsformulär där man som patient får besvara frågor om sitt mående och sina symtom. Även om resultatet inte är lika exakt som ett blodprov, så brukar det ge en bild av hur allvarligt tillståndet är. I synnerhet om man som patient har svårt att själv hitta orden för att beskriva det.

På WeMind strävar vi efter att mäta varje patients mående över tid, från första besöket till behandlingsavslut. På så vis kan man följa förbättringen under behandlingens gång. I de fall där förbättringen uteblir så är det möjligt att fånga upp det tidigt och kanske byta behandlingsmetod.

På vår äldsta mottagning i Stockholm, WeMind Ångest & Depression, har vi gjort regelbundna mätningar sedan år 2008. Mottagningen är specialiserad på behandling av svåra depressioner och ångestsyndrom, i synnerhet patienter med flera diagnoser och otillräckliga behandlingsförsök bakom sig. Av patienterna har cirka 80 procent fyllt i självskattningsformulären. I ett samarbete med Karolinska Institutet har vi låtit psykiatriforskaren Erik Andersson analysera de avidentifierade resultaten. Totalt ingår 446 patienter i studien.

Resultaten visar att 70 procent av de från början svårt sjuka patienterna har minimala symtom efter avslutad behandling.

Resultaten går att dela upp utifrån diagnos. Där framkommer det att i stort sett alla patientgrupper i genomsnitt halverar sina symtom och hamnar under gränsen för milda/minimala symtom. Detta gäller exempelvis för depression, tvångssyndrom och post-traumatiskt stressyndrom. Undantaget är social fobi, där den genomsnittliga symtomminskningen är markant men fortfarande ligger över gränsvärdet.

Effekterna har jämförts med de man uppmätt i vetenskapliga studier. Där framkommer det att en behandling på WeMind överlag har en effekt jämförbar med den i ledande internationella studier. För fullständiga siffror, se rapporten som bilaga.

Vi är glada att se att den vård vi ger hjälper våra patienter. Vi är dock långtifrån färdiga. Vi arbetar nu med att införa regelbundna mätningar även på våra nyare mottagningar och att utvärdera behandlingseffekten för samtliga patientgrupper. Resan mot en reformerad psykiatri har bara börjat.

I följande inlägg kommer vi att dela med oss av vårt arbetssätt och faktorer som vi tror påverkar våra behandlingsresultat. Delta gärna i diskussionen och ge dina synpunkter på hur vi tillsammans utvecklar framtidens psykiatri.


Om WeMind AB

WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. I dag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Uppland. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23 000 patienter under behandling årligen.


Kontaktpersoner

Thomas Tegenmark
Vice vd
Thomas Tegenmark