2020-05-18 10:00Bloggpost

7 tips för lyckade distansbesök i psykiatrin

null

Utbrottet av covid-19 har inneburit att betydligt fler vårdbesök behöver göras på distans. Psykiatriska mottagningar har en fördel eftersom vården inte alltid behöver ske genom närkontakt med patienten. På WeMind, där vi i normala fall har drygt 800 fysiska patientmöten runt om i landet på våra 17 mottagningar, har ungefär 150 stycken av dessa dagliga möten omvandlats till videomöten. Utifrån de lärdomarna har några av våra läkare bidragit med sina rekommendationer för hur man lyckas.

1. Rätt förutsättningar

En grundbult för att kunna ha distansbesök är att verksamheten skapar goda förutsättningar. Förutom den tekniska utrustningen så behöver verksamheten kunna tillhandahålla instruktioner och riktlinjer för hur man går tillväga. Tänk särskilt på att ta fram anpassade akutrutiner, vid till exempel förhöjd suicidrisk.

2. Börja med enklare besök

Vissa besök är lättare än andra att göra på distans. Enklast är att börja med att ta lättare ärenden som receptförnyelser eller uppföljningar med patienter som du känner väl. När du blivit bekväm med tekniken kan du gå över till nybesök och patienter med mer komplexa behov.

3. Avdramatisera det

Att ha besök på distans känns ovant för både patient och behandlare. Ofta blir det lättare om man sätter ord på det i början av samtalet. Det brukar avdramatisera situationen. Du kan ha några meningar förberedda som berör den ovana situationen.

4. Testa att vara patient

Ibland är inte patienten helt trygg med hur man ska göra. Då kan det vara bra att själv ha testat att sitta i patientrollen av videomötet. Då kan man tipsa sin patient om hur hen ska göra för att det ska bli bästa möjliga kvalitet på mötet.

5. Telefon som backup

Videobesök är ofta att föredra framför telefon, eftersom det kan tillföra mycket att se varandra. Ändå drar sig många för att testa videobesök för att man är orolig för teknikstrul. Vår kartläggning visar att det händer överraskande sällan. Ett tips är att alltid ha telefonen till hands, så man vet att man har en plan B om det skulle krisa. Under coronautbrottet är de flesta patienter tacksamma för möjligheten till distansbesök, och väldigt förstående med att det inte fungerar perfekt alla gånger.

6. Prata med kollegor

Det är många inom vården som står inför samma utmaningar som du. Dela erfarenheter med kollegor och professionsnätverk, både tips och utmaningar. Det kan vara värt att avsätta tid på APT för att diskutera lärdomar och problemlösa tillsammans.

7. Träna!

Det finns bara ett sätt att bli bättre på distansbesök - träning. Att träffa patienter över video kommer sannolikt bara att bli vanligare. Som psykiatriker har man ett försprång om man är bekväm med den nya tekniken. 


Om WeMind AB

WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. I dag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Uppland. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23 000 patienter under behandling årligen.


Kontaktpersoner

Thomas Tegenmark
Vice vd
Thomas Tegenmark