2020-05-18 08:32Press release

Pilottitutkimus: Vastapaineellinen höyryhengittäminen helpottaa äänioireita

Oulun yliopiston pilottitutkimuksen mukaan vastapaineellinen höyryhengitysharjoittelu WellO2-laitteella voi parantaa puhe- ja lauluääntä. Leena Rantalan ja Kerttu Huttusen Oulun yliopistossa tekemästä pilottitutkimuksesta julkaistiin vertaisarvioitu artikkeli alan arvostetuimmassa lääketieteen julkaisussa Journal of Voicessa.

Uusia pilottitutkimuksia keuhkoauhtaumapotilaille

Tampereen yliopiston Tutkimuseettisen neuvottelukunta on myös äskettäin antanut puoltavan lausunnon pilottitutkimushankkeeseen, jossa mitataan WellO2-laitteen vastapaineellisen höyryhengittämisen vaikutuksia keuhkoahtauma- ja astmapotilaiden hoidossa. Lisäksi Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU on käynnistämässä omaa WellO2-tutkimustaan.

Vastapainehengittämisen ja höyryhengittämisen myönteisistä terveysvaikutuksista on jo pitkään ollut tieteellisiä tutkimushavaintoja. Nämä kaksi toimintoa yhdistävä laite WellO2 on ollut markkinoilla vasta vuodesta 2016, joten nyt käynnissä olevat tieteelliset tutkimukset ovat ensimmäisiä tämän laitteen vaikutuksia kliinisesti mittaavia tutkimushankkeita.

Ääniammattilaiset ovat saaneet apua

Lukuisat ääniammattilaiset jo käyttävät vastapaineellista höyryhengistyslaitetta helpottamaan arkeaan. Kansainvälisesti tunnetuin WellO2-käyttäjä lienee Uriah Heep -orkesterin laulaja Bernie Shaw (ks. Youtube-linkki alla).

Oulun yliopiston pilottitutkimuksessa tavoitteena oli selvittää WellO2-laitteen avulla suoritetun neljä viikkoa jatkuneen päivittäisen hengitysharjoituksen vaikutuksia koeryhmän ääniongelmiin. Kuusi tupakoimatonta naista, keski-iältään 49-vuotiasta, ääniongelmista kärsivää naista harjoitteli kuukauden ajan hengittämällä vastapaineellista höyryä. Puhenäytteet arvioitiin kuulonvaraisesti soveltaen GRBAS-arviointijärjestelmää (Grade, Roughness, Breathiness, Asthenia, Atrain scale eli äänihäiriön aste, karheus, vuotavuus, heikkous ja kireys). Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin havaitut ääniongelmat, koehenkilöiden tuntemukset hengittämisestä ja äänenmuodostamisesta (fonaatio).

Osallistujat: Hengittäminen oli merkittävästi helpompaa

Pilottiin osallistuneiden ääniominaisuudet paranivat merkittävästi. Objektivisen äänihäiriöriskin seulontaan soveltuvan akustisen äänentutkimusmenetelmän yleisarvion (AVQI) ja joidenkin sen alamittareiden tulokset paranivat merkittävästi. Näitä ominaisuuksia olivat ääniaallon amplitudin eli intensiteetin perturbaatiota mittaava shimmer ja signaali-kohinasuhde (harmonic-to-noise ratio) sekä äänestä havainnoitavat karheus, heikkous ja kireys.

Sen sijaan koehenkilöiden äänenkorkeudet eivät muuttuneet tutkimuksen aikana. Pilottitutkimukseen osallistuneiden itsensä kertoman mukaan laiteharjoittelun jälkeen hengittäminen oli merkittävästi helpompaa, vaikka spirometrillä tehdyissä hengitysmittauksissa ei havaittu merkittäviä muutoksia.

Pilottitutkimuksen mukaan WellO2-laitteella harjoittelu voi parantaa äänenlaatua. Havainnot tulee kuitenkin varmentaa pilottiryhmää laajemman koehenkilöjoukon kliinisessä tutkimuksessa.

WellO2:n kansainvälinen jakelu kasvaa

Patentoitu WellO2 on kuopiolaisen Hapella Oy:n (nyk. WellO2 Oy) kehittämä vastapaineellinen höyryhengityslaite. Vuodesta 2016 markkinoilla ollut WellO2 ei ole rekisteröity lääketieteellinen laite. Apteekeissa ja elektroniikkakaupoissa saatavana olevaa WellO2-laitetta on Suomessa myyty 35 000 kappaletta. Ruotsissa sitä saa Hapellan oman verkkokaupan lisäksi Gigantin sisarliikkeestä Elgigantenista, Norjassa Elkjøpistä. WellO2 on myös saatavissa laitteen omasta verkkokaupasta, sekä muiden muassa Saksan ja Italian Amazonista.


Lisätietoja:
Why respiratory training is important - interview with professor Sovijärvi (podcast)
https://soundcloud.com/wello2podcast/why-respiratory-training-is-important-interview-with-professor-sovijarvi

Linkit ja viitteet

Effects of Humidification of the Vocal Tract and Respiratory Muscle Training in Women With Voice Symptoms—A Pilot study; Huttunen, K. and Rantala, L., Journal of Voice 2019 (in press).
https://www.jvoice.org/article/S0892-1997(19)30212-7/abstract
University of Oulu repository
http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfi-fe2019090526947
Uriah Heepin laulaja Bernie Shaw WellO2:n käyttämisestä
https://youtu.be/G3tyvI408ho

Muita lääketieteellisiä lähteitä vastapainehengittämisestä ja höyryhengittämisestä

  1. Tyrrell D., et al. Local hyperthermia benefits natural and experimental common colds.  1989, BMJ. 298:1280-3
  2. Conti C., et al. Antiviral effect of hyperthermic treatment in rhinovirus infection. Antimicrob Agents Chemother, 1999;43(4):822-9.
  3. Sebastian L., et al. The effect of local hyperthermia on allergen-induced nasal congestion and mediator release. J Allergy Clin Immunol 1993, 92:850-6.
  4. Desrosiers M. et al. Treatment with hot, humid air reduces the nasal response to allergen challenge. J Allergy Clin Immunol 1997, 99:77-86.
  5. Foxman et al. Two interferon-independent double-stranded RNA induced host defence strategies suppress the common cold virus at warm temperature. PNAS, July 26, 2016, vol. 113, no. 30.
  6. Foxman et al. Temperature-dependent innate defence against the common cold virus limits viral replication at warm temperature in mouse airway cells. PNAS, 2015, vol 112, no: 3.
  7. Jing J.C. et al. Scientific REPORTS | 7: 8522 | DOI:10.1038/s41598-017-08968-x. Visualization and Detection of Ciliary Beating Pattern and Frequency in the Upper Airway using Phase Resolved Doppler Optical Coherence Tomography 2017.
  8. Vora S.U. et. al. Effect of Steam Inhalation on Mucociliary Activity in Patients of Chronic Pulmonary Disease. Indian J Chest Dis Allied Sci, 1993, 35 (1), 31-4 Jan-Mar.
  9. Pick HJ., et al. P25 Inspiratory muscle training (IMT) for adults discharged from hospital with community acquired pneumonia (CAP) – a feasibility study. Thorax, 2018, Vol. 73, Issue Suppl 4.
  10. Björkqvist M., et al. Bottle-blowing in Hospital-treated Patients with Community-acquired Pneumonia. J Scand Inf. Dis. 1997, 29/1.

 About WellO2

Good breathing is the foundation of a good life and a fundamental right of every human being. Our Nordic heritage - the fresh air of the northern wilderness and the moist of steamy sauna - are the basis of our happiness and natural wellbeing. Based on our healthcare expertise, we have understood how better breathing improves our daily lives. That is why we are committed to help people breathe better so they can enjoy their lives to the fullest. Wherever they live. WellO2 is a non-medical device that utilizes the globally patented method. The method supports overall well-being by strengthening breathing with resisted breathing exercises and cleansing the lungs with warm steam. WellO2 has developed by experts in the fields of health care, wellness and technology. The innovative solution combines the latest scientific research and technological innovations into non-medical respiratory therapy. The solutions have been tested in a hospital environment and benefits has been proven as part of clinical treatments as well as demanding endurance training by top athletes. Over 60 000 people has chosen to breathe better with the help of WellO2. WellO2 users have shared with us how their general health and well-being has increased with a daily 5 min training routine using the WellO2 lung capacity exercises and steambreathing. Those who have benefited from using WellO2 are: ✔️ People suffering from breathing problems ✔️People suffering from bad air quality ✔️ Elderly ✔️ Athletes and active people ✔️ Singers and voice professionals Read more: wello2.com


Contacts

Tuomas Mattelmäki
CEO
Tuomas Mattelmäki