2021-05-04 07:43Press release

Astman omahoidolla voitaisiin parantaa monen hengitysongelmaisen arkea

Maailman astmapäivää vietetään 4.5. Maailmanlaajuisesti astmaa sairastaa 300 miljoonaa ihmistä. Suomessa astmaan sairastutaan hieman vähemmän, kuin esimerkiksi Ruotsissa, mutta Suomessakin yli 9 % aikuisista, ja lapsista ja nuorista lähes saman verran ovat saaneet astmadiagnoosin.

Astmaa hoidetaan pääsääntöisesti hengitettävillä lääkkeillä, joilla vähennetään keuhkoputkien tulehdusta sekä supistustaipumusta.

Astman omahoidolla on suuri merkitys sairastuneen arjessa – sairaus voi aiheuttaa jopa poissaoloja koulusta tai töistä

Astman omahoidolla on tärkeä rooli sairastuneen arjessa, jotta hänellä on keinoja ehkäistä hengityksen vaikeutumisesta johtuvia oireita jo ennakkoon. Mitä vähemmän astma oireilee, sitä vähemmän se haittaa sairastuneen arkea ja aiheuttaa esimerkiksi työstä tai koulusta poissaoloja tai hankaloittaa arjen normaaleja toimia.

Hengityssairaus vaikuttaa aina kokonaisvaltaisesti sairastuneen arkeen, vaikka usein nähdään vain sairauden oireet. Hengityssairaus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen elimistön ja kehon toimintoihin. Sen vuoksi omahoidon tärkeyttä ei olisi syytä jättää huomioimatta, vaan pikemminkin panostaa siihen, että omahoidon tapoja tuotaisiin laajasti esille.

Sairastuneille monesti ohjeistetaan oman voinnin seuraamista ja lääkityksen muuttamista tarpeen mukaan, jos tilanne vaikeutuu. Myös ärsytysoireita pahentavia tilanteita ohjataan välttämään.

Liikunta on yksi omahoidon keino, mutta usein astma voi vaikeuttaa liikkumista - siitä voi seurata pahan kierre

Astmaan sairastuneelle liikunta ja lihasvoiman säilyttäminen ovat osa omahoitoa, sillä hengästyttävä liikunta auttaa säilyttämään hengityslihasvoimaa ja vähentää rasituksesta syntyviä hengenahdistusoireita. Hyvä hengityslihasvoima on lääkkeiden ohella keino hallita ahdistusoiretta, jota astmassa ilmenee.

Liikunta kuitenkin on usein myös astmaoireita vaikeuttava asia, sillä hengästyttävä liikunta supistaa entisestään sairauden myötä ahtautuneita keuhkoputkia, jonka sairastunut kokee hengityksen hankaluutena. Sen vuoksi astmaan sairastunut tarvitsee tietoa myös oireiden hallinnasta silloin, kun liikunta ei ole oireiden takia mahdollista.

Hengityslihakset tukevat hengitysteitämme. Hengityslihakset vahvistuvat, kun teemme hengästyttävää liikuntaa, mutta jos liikunta muuttuu kevyeksi ja vähemmän kuormittavaksi voivat hengityslihakset heikentyä huomaamattamme. Mitä heikompi lihaskunto on, sitä vaikeampi on erottaa hengästyminen hengenahdistuksesta. Tämän seurauksena ihminen alkaa vaistomaisesti välttämään rasitusta, jolloin liikunnan määrä vähenee ja hengityssairaus vaikeutuu. Liikunnan vähenemisen myötä myös arkinen toimintakyky alenee, jolloin tätä negatiivista kierrettä on entistä hankalampi pysäyttää.

Suomalainen innovaatio sopii avuksi myös silloin, kun liikunta ei ole mahdollista

WellO2 on suomalainen innovaatio, jossa on yhdistetty vastaavan kaltaisia toimintoja, joita on perinteisesti käytetty keuhkosairauksien hoidossa jo vuosisatojen ajan. WellO2 on hengitysterveyteen kehitetty laite, jossa yhdistyy vastusta vastaan tehtävät ulos- ja sisäänhengitykset sekä höyryhengitys. WellO2-laitteella tehtävä harjoittelu avaa ja puhdistaa hengitysteitä sekä vahvistaa hengityslihaksia samanaikaisesti.

Laitteella voi siis vahvistaa hengityslihaksiaan myös silloin, kun hengästyttävä liikunta ei onnistu sairauden tai muun esteen vuoksi. Laite myös vahvistaa ylänielun lihaksia, joihin liikunnalla ei yleensä ole vaikutusta. Hengitysilma kulkee keuhkoihin ylänielun ja nenän kautta. Jos lihasvoima täällä heikentyy, voi nenä tai nielu ahtautua niin, että ilman pääsy estyy. Tämän seurauksena voi syntyä kuorsausta tai nenän jatkuvia tulehduksia.

WellO2-laitteella tehtävä vastusharjoittelu avaa keuhkoputkia ja syventää hengitystämme niin, että hengitämme koko keuhkojemme kapasiteetilla. Tällöin elimistömme saa paremmin happea ja hengitämme tehokkaammin.

Hengitettävien lääkkeiden suurin ongelma on, että osa lääkkeestä jää suuhun ja nieluun aiheuttaen siellä sivuoireinaan äänen käheytymistä, tulehduksia tai muita oireita. Kun keuhkoputket ovat auki WellO2-harjoittelun jälkeen, saadaan lääke syvemmälle keuhkoputkissa, jolloin se vaikuttaa tehokkaammin.

Vaikka WellO2-laite on alun perin kehitetty hengityssairauden oireiden helpottamiseen, on sen monipuolisuuden vuoksi hyötyneet myös urheilijat, laulajat ja muut paljon ääntään käyttävät, ikääntyneet sekä ilman epäpuhtauksista ja allergioista kärsivät.

WellO2-laitteen keksijä, monien innovaatioiden isä, Aulis Kärkkäinen, kertoo: ”Tein ensimmäisen alkeellisen Welloni 2006 kesällä vaikeaksi muodostuneiden hengitysongelmieni lievittämiseksi. Ensi kokemuksesta lähtien tiesin tehneeni jotain hyvin erikoista, olinhan ollut pitkään lääkkeiden suurkuluttaja, ja se tie tuntui loppuun kuljetulta.

Moni lähisukulaisistani kärsi samoista ongelmista, joten oli luonnollista, että tein heillekin omat Wellonsa. Näiden kokemusten innoittamana jatkoin kehitystyötä, ja nyt voin vain sanoa, että alusta saakka tullut kiittävä palaute on tuonut minulle suurta mielihyvää, kun monet hengitysongelmaiset kertovat saaneensa ”elämänsä takaisin” paremman hengittämisen kautta". About WellO2

Good breathing is the foundation of a good life and a fundamental right of every human being. Our Nordic heritage - the fresh air of the northern wilderness and the moist of steamy sauna - are the basis of our happiness and natural wellbeing. Based on our healthcare expertise, we have understood how better breathing improves our daily lives. That is why we are committed to help people breathe better so they can enjoy their lives to the fullest. Wherever they live. WellO2 is the world's most versatile breathing trainer that utilizes the globally patented method. The method supports overall well-being by strengthening breathing with resisted breathing exercises and cleansing the lungs with warm steam. WellO2 was developed by experts in the fields of health care, wellness and technology. The innovative solution combines the latest scientific research and technological innovations into non-medical respiratory therapy. Over 65 000 people has chosen to breathe better with the help of WellO2. WellO2 users have shared with us how their general health and well-being has increased with a daily 5 min training routine using the WellO2. Those who have benefited from using WellO2 are: ✔️ People suffering from breathing problems ✔️People suffering from bad air quality ✔️ Elderly ✔️ Athletes and active people ✔️ Singers and voice professionals Read more: wello2.com


Contacts

Tuomas Mattelmäki
CEO
Tuomas Mattelmäki
Katri Lindberg
Product manager at WellO2, Editor in Chief at Nordicbreathing.com
Katri Lindberg