2019-02-13 08:12Pressmeddelande

Veteran från Apple och Adobe ordförande i wec360°

null

Nordens största aktör inom 3D-visualisering, wec360° tillkännagav idag att Matt Connors rekryterats som ny ordförande. Connors har en gedigen bakgrund i Apple, Macromedia och Adobe och nu senast som VD för Linköpingsföretaget Donya Labs, som med hans hjälp såldes till Microsoft för 800 MSEK. Connors primära uppgift hos wec360° är att skynda på företagets tillväxt på en internationell marknad.

wec360°:s system och 3D-produkter används av framförallt byggbranschen, för visualisering av framtida projekt. I Sverige används företagets produkter (bland annat VR och AR) på en tredjedel av alla nybyggda lägenheter som marknadsförs. Under senaste året har bolaget slagit in sig på fem nya internationella marknader – Norge, Danmark, Finland, Polen och USA. Nu ligger fokus på teknikutveckling och fortsatt internationalisering.

Connors, som har en omfattande bakgrund inom produktutveckling och marknad hos bland andra Apple, Adobe och Macromedia, har under hösten varit rådgivare till wec360°. Nu tar de alltså ett gemensamt kliv, och Connors tillträder som ordförande i bolaget.

”Jag ser fram emot att vara en del av den här resan,” säger Matt Connors själv om uppdraget. ”Det wec360° har lyckats med hittills är imponerande, både sett till vilka världsledande kunder och produkter man har. Mitt intresse fångades tidigt av ledningens höga ambitioner och internationaliseringstakt. Det är ett mycket kompetent och drivet team. Jag är övertygad om att wec360° har framtiden framför sig, och min insats blir att säkerställa den strategiskt bästa vägen framåt och utveckla den underliggande tekniken.”

Connors är bosatt i Sverige, men född och tidigare verksam i USA, med ett stort nätverk i Silicon Valley och New York. Historiskt har Connors arbetat operativt med produktstrategier och marknadslansering inom tech- och 3D-branschen på internationell nivå. Han har gjort sig känd för sitt strategiska bolagsbyggande med stort fokus på skalbarhet. I sin ordföranderoll kommer han därför arbeta nära wec360°:s operativa ledning, för att hålla det höga tempot uppe. Connors efterträder bolagsgrundaren Mattias von Corswant som ordförande:

”Vi är väldigt glada att få in en kraft och kompetens som Matt i bolaget, och är måna om att ta tillvara på hans kapacitet. Matts erfarenhet i kombination med insiktsfulla driv kommer att vara en oerhört värdefull resurs i det skede av internationell expansion som wec360° är inne i”, säger von Corswant. 

Mer information:

Mattias von Corswant (grundare):  +46 736 17 46 67, mattias@wec360.se
Tomas Jenneborg (VD):  +46 70-775 31 86, tomas@wec360.se

wec360° är en av Sveriges ledande utvecklare av 3D-visualiseringar av byggprojekt, bland annat med hjälp av VR (Virtuell verklighet) och AR (Förstärkt verklighet). Företagets tjänster och produkter används i första hand för att i tidigt skede inspirera och informera potentiella bostadsköpare om det framtida boendet och dess möjligheter. wec360°:s kunder är i första hand nationellt och internationellt verksamma byggföretag som Skanska, HSB, Peab och Riksbyggen samt allmän­nyttiga bostadsbolag, regionala byggbolag och företag som arbetar med kommersiella lokaler, till exempel Friends Arena. wec360° har utvecklingskontor i Örebro, produktionskontor i Warszawa samt marknads- och försäljningskontor i Solna, Göteborg, Malmö och Oslo. wec360° är officiella samarbetspartners med Samsung. Mer information finns på www.wec360.se


Om wec360° AB

wec360° AB har hjälpt ett stort antal intressenter hitta sin nya bostad. Med våra interaktiva rundvandringar och fotorealistiska stillbilder gör vi det lätt för bygg- och fastighetsbranschens kunder att ta stora beslut. Byggbranschens kunder är vårt fokus Vårt primära mål är att kunder av nyproduktion skall erbjudas det de behöver och vill ha – för att t ex kunna ta beslut om köp av bostad. Genom lyhördhet gentemot slutkundens behov skapar vi tillsammans med kunden kvalitet och effektivitet i försäljningsprocessen. Vår idé Vår idé och ambition är att tillgodose framförallt bygg- och fastighetsbranschen med effektiva verktyg som gör att de kan sälja sina objekt tidigare, och med smidigare processer. Det är vidare också att erbjuda ett helhetstänk som underlättar samarbetet och ökar nyttan med våra produktioner.