2019-05-22 13:25Pressmeddelande

SVENSK 3D-TEKNIK SKALL BLI STANDARD I USA

Visualisering av 1245 Broadwaywec360° har visualiserat GDSNY's Manhattan-projekt 1245 Broadway, med bland annat Virtual Reality.

Tech-bolaget wec360° lyfter etableringar på fem nya internationella marknader i årsredovisning

Det svenska techbolaget wec360° släpper idag sin årsredovisning för 2018, som visar att bolaget menar allvar med sina höga ambitioner att bli en global storspelare inom visualiseringstech. På mindre än ett år har bolaget etablerat verksamheten på fem nya internationella marknader, däribland USA. Satsningen har dessutom gjorts uteslutande på organiskt upparbetade medel, samtidigt som man under året vänt föregående års negativa resultat till svarta siffror.

På hemmamarknaden har wec360° idag visualiserat hela 36% av alla lägenheter som byggdes under 2018, och är därmed fortsatt marknadsledande.

Andelen motsvarar en ökning mot föregående år, och främst baseras framgången på bolagets 3D-teknik inom Virtual Reality och Augmented Reality samt licensbaserade systemlösningar. Med dessa tekniker hjälper wec360° byggbranschen att presentera och marknadsföra sina bostäder, kontorslokaler och kommersiella fastigheter flera år innan de byggs, så att investeringar kan säkras i mycket tidiga skeden. Detta samtidigt som köparna får ett mer omfattande och djupgående underlag för tryggare beslut.

Länk: Testa 360° VR från Manhattan-projektet 1245 Broadway

När företaget idag släpper sin årsredovisning för 2018, står det alltså klart att bolagets uttalade ambition att göra internationell sak av sin affär och 3D-teknik är igångsatt på riktigt. På mindre än ett år har man startat verksamhet med skarpa projekt på fem nya marknader: Norge, Danmark, Finland, Polen och USA.

“Vi har lyckats internationalisera på helt nya marknader med bara organiskt upparbetade medel, vilket jag känner visar vår styrka som team och flexibilitet som företag. Dessutom har vi på kort tid blivit framgångsrika i form av betalande kunder på de nya marknaderna. Det visar i sin tur på styrkan i vår produkt”, säger Tomas Jenneborg, VD på wec360° i årsredovisningen.

Vill kasta om spelreglerna i USA

wec360° gjorde under våren en förstärkning i styrelsen och tillsatte Matt Connors som ny styrelseordförande. Connors, som är amerikan med bakgrund bland annat från Apple och Adobe, och nu senast som VD för svenska Donya Labs, har som primära uppdrag att hjälpa till med teknikutveckling och internationalisering. Och särskilt stora är ambitionerna just för Connors egen hemmamarknad, USA:

“USA är såklart en drömmarknad, dels för den starka byggmarknaden där, som är större än hela den svenska - inom taxiavstånd i stora städer som New York. Men dels också för att vår teknik ligger väldigt långt fram i relation till allt annat som finns där. Vi tror att det vi kommer med till den amerikanska marknaden kommer att kasta om spelets regler”, säger Matt Connors.

Responsen på den amerikanska marknaden har varit positiv. Michael Kirchmann, VD på renommerade arkitekt- och byggfirman GDSNY på Manhattan, intygar att bolaget har en plats på andra sidan Atlanten: “Att ta sig an New York är ingen enkel sak, men jag tror faktiskt att wec360°’s erbjudande kan göra ett tillräckligt starkt intryck för att göra skillnad och förändra en hel industri här.”


Svenska marknaden fortfarande viktig

Globala ambitioner till trots så ser bolaget fortfarande den svenska hemmamarknaden som sin viktigaste: “Vi räknar med att andra länders marknader kommer springa om den svenska vad gäller ren ekonomisk vinning för oss. Men svenskarnas ganska unika omfamnande av ny teknik gör att den svenska marknaden är och kommer förbli superviktig för oss. Det vi utvecklar och kör ut här hemma, är många andra marknader inte mogna för på flera år. På så sätt ger Sverige oss en chans att ligga steget före”, säger Per Hjaldahl, utvecklingschef på wec360°.

 Om wec360° AB

wec360° är Skandinaviens ledande utvecklare av 3D-visualiseringar av byggprojekt, bland annat med hjälp av Virtual Reality och Augmented Reality. Företagets tjänster och produkter används i första hand för att i tidigt skede inspirera och informera potentiella bostadsköpare om det framtida boendet och dess möjligheter. wec360°:s kunder är i första hand nationellt och internationellt verksamma byggföretag som Skanska, HSB, Peab och Riksbyggen samt kommuner, allmän­nyttiga bostadsbolag, regionala byggbolag och företag som arbetar med kommersiella lokaler, till exempel Friends Arena. wec360° har utvecklingskontor i Örebro, produktionskontor i Warszawa samt marknads- och försäljningskontor i Solna, Göteborg, Malmö, Oslo och New York. wec360° är officiella samarbetspartners med Samsung. Mer information finns på www.wec360.com/sv

KONTAKTPERSONER

Mattias von Corswant
Marknadschef & pressansvarig
Mattias von Corswant