2023-02-13 07:25NYHETER

Trendbrott: betydligt fler letar nya bostäder nu än under förra året.

Håller krisen med en stagnerad bostadsmarknad på att vända? Statistik från Bostadsväljaren visar på på fler och allt mer aktiva spekulanter online.De senaste veckorna har aktiviteten bland bostadsspekulanter på nätet ökat markant jämfört med senare delen av 2022, visar statistik från Bostadsväljaren/wec360°

De senaste veckorna har aktiviteten bland bostadsspekulanter på nätet ökat markant jämfört med senare delen av 2022, visar statistik från Bostadsväljaren.

Omkring en tredjedel av Sveriges alla nyproducerade lägenheter marknadsförs med hjälp av bolaget wec360°’s Bostadsväljare. Under de senaste två veckorna har man noterat en tydlig ökning av antalet användare som varit inne och tittat på bostäder. Man konstaterar också att användarna klickar runt i betydligt högre grad än under slutet av förra året.

Antalet unika besökare som varit inne och kollat på bostäder har ökat med 52% jämfört med under början av december. Samtidigt har interaktionen med lägenhetsmodeller och bostadsväljare ökat med hela 86%.

— Det här gör ju att man blir försiktigt positiv, säger Mattias von Corswant, VD för wec360°. Vi tolkar siffrorna som att betydligt fler letar nyproducerade bostäder nu än under slutet av förra året. Den ökade nivån av interaktivitet skulle eventuellt kunna tolkas som ett större och mer reellt intresse från dessa spekulanter. 

Det extrema ränteläget och hushållens pressade ekonomi ligger fortfarande tungt över branschen. Statistiken stärker dock senaste veckornas rapporter från mäklare som säger sig märka av fler spekulanter på visningarna och ökad aktivitet i budgivningarna.

 Om Locka

Bostadsväljaren tillhandahålls av det svenska visualiseringsföretaget wec360°. Verktyget används av byggherrar, fastighetsägare och mäklare för att marknadsföra bostadsrätter och hyreslägenheter över hela landet, samt samla in data för förståelse för användarnas beteende när de söker bostad.


KONTAKTPERSONER

Mattias von Corswant
Marknadschef
Mattias von Corswant