2018-01-23 08:59Nyheter

En spaning om morgondagens parkering

null

Stockholms Stad har en framtidsvision att förbättra rörligheten i city för fotgängare, cyklister och nya mobila transporttjänster. Samtidigt rör sig alltfler människor i innerstaden vilket gör mobiliteten avgörande för att visionen ska bli verklighet. Detta är en spaning om hur hållbara parkeringsgarage leder till en bättre rörlighet i Stockholms innerstad.

Stockholm går en bilfri framtid tillmötes. Detta möjliggörs genom etablering av fler alternativa transporttjänster. Fördelen med att nyttja andra transportmedel är många, både ifråga om effektivitet och pris. I vårt grannland Finland har Transport as a Service (TaaS) tjänsten Whim introducerats på marknaden och erbjuder sina kunder reseförslag från ”dörr-till-dörr” på snabbast möjliga sätt. För att resa tidseffektivt från dörr till dörr behöver du vara öppen för att använda elcyklar, tuk-tuk taxis eller kanske samåkning med en främling. 

Målgruppen för dessa nya TaaS tjänster i Sverige är stor då svenskar generellt benämns som early adopters och ligger i framkant när det gäller att hoppa på nya lösningar och tjänster. Men dessa nya transporttjänster kommer kräva mer plats på och runt gatorna. Genom att kraftigt reducera gatuparkeringen skapas bättre walkability som skapar mer utrymme för en växande befolkning och för nya transporttjänster att bedriva sin verksamhet. 

Stockholm Stad borde ha som målsättning att alla bilar som idag parkeras i innerstaden hänvisas till infartsparkeringar utanför stadskärnan, samt att samtidigt föreslå alternativa transportlösningar till pendelresenärer. Alternativt att bilisterna hänvisas till parkeringsgarage under eller över jord. Dessa parkeringsplatser, vid infarter och garage, utgör också en naturlig plats för att ladda elbilar. Allt fler svenskar överväger att köpa eldrivna fordon och tillväxten förväntas stiga kraftigt under kommande år. År 2030 spås det köra omkring 150 000–200 000 elbilar i Stockholm, men idag är det många som väntar med att skaffa elbil för att det saknas laddmöjlighet. 

Möjligheten att ladda elbilen har dessvärre blivit en flaskhals i omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. Dagens debatt visar bristande kunskaper om laddinfrastruktur och om elnätens kapacitet kan hantera den förväntade elbilstillväxten. De lösningar som hitintills har framförts förutsätter en förstärkning av befintliga elnät och på sikt också etablering av nya kraftstationer. Detta skulle i sin tur leda till ökade kostnader för samhället, en sämre rotation i innerstaden och i slutändan till ökade svårigheter att erbjuda elbilsladdning till den stora massan.

För att främja rörligheten i innerstaden och möjliggöra storskalig elbilsladdning, så behöver fokus ligga på att uppgradera infartsparkeringar och garageplatser till laddplatser som möter det dagliga behovet av laddning. Morgondagens debatt bör handla om hur vi effektbalanserar strömmen på smartast sätt samt hur vi laddar minst 30-40 bilar åt gången kostnadseffektivt.

En lösning för dessa storskaliga laddplatser finns redan idag. Om din kommun, bostadsrättsförening, arbetsgivare eller fastighetsägare vill framtidssäkra sina garageplatser, kontakta CaCharge för mer information.


Om Waybler

CaCharge välkomnar elbilarna och erbjuder marknadens mest lönsamma lösning för laddplatser. Vi gör det enkelt, kostnadseffektivt och energismart att uppgradera parkeringsplatser till laddplatser.