2018-11-27 08:00Nyheter

CaCharge berättar om kostnadseffektiv elbilsladdning på SABOs klimatkonferens

null

Har du hört talas om Allmännyttans Klimatinitiativ? SABO arrangerar den 27–28 november Klimat- och Energikicken med innehåll som energi- och effekteffektivisering, omställning till klimatsmarta hem, hur man blir fossilfri och inte minst lansering av Allmännyttans Klimatinitiativ.

Elbilsladdbolaget CaCharge ställer ut och berättar hur bostadsbolagen kan möta hyresgästernas växande behov av elbilsladdning genom en klimatsmart lösning – som dessutom är ekonomiskt hållbar. EU har därtill satt krav på att alla p-platser i nybyggda bostäder ska vara förberedda för elbilsladdning från 2025. Bostadsbolagen utmanas när allt fler elbilar behöver laddinfrastruktur. Genom en AI-baserad lösning som fördelar ström mellan bilar bidrar CaCharge till att lösa den stora utmaningen; att förse många elbilar med ström på ett effektivt sätt. När konventionell teknik laddar tre bilar under en natt, laddar CaCharges lösning upp till 18 bilar med motsvarande elkapacitet. Genom möjlighet att ladda många bilar löser CaCharges bostadsbolagens problem - och hållbarhet blir även ekonomiskt hållbart. 

Mer information om hur man kapar kostnader så att alla kan ta del av klimatsmart elbilsladdning på www.cacharge.com

Plats: Folkets Hus i Stockholm

Dag 1, Tisdag: 09:00 - 16:30

Dag 2, Onsdag: 08:00 - 15.30.
 

För frågor kontakta Mårten Nyberg:

Tel: 070–727 57 90

Mail: marten.nyberg@cacharge.com


Om Waybler

CaCharge välkomnar elbilarna och erbjuder marknadens mest lönsamma lösning för laddplatser. Vi gör det enkelt, kostnadseffektivt och energismart att uppgradera parkeringsplatser till laddplatser.