2016-02-29 08:33Pressmeddelande

Vnp live!

null

En av Viskans allra äldsta kunder är Vesterålens Naturprodukter (VNP) med huvudkontor i Sortland, ganska nära Narvik i norra Norge. VNP har varit kund hos Viskan sedan 2001 då man finkammade den nordiska marknaden efter ett system som kunde passa deras behov.

VNPs huvudprodukt är omega-3, vilken marknadsförs under namnet Fri Flyt, och man har haft stor framgång med produkten genom att erbjuda den på abonnemang. Idag har VNP mer än 200 000 aktiva abonnenter i Norden.

Det har till och med skrivits en bok om VNP med titeln "Fri Flyt Eventyret" för att berätta historien om deras framgångssaga. Där har vårt system ETM (som då hette Ramos) fått ett eget kapitel benämnt "Ramos - system i kaoset".

Under de 15 år som gått sedan VNP valde Viskan ETM har samarbetet utvecklats och fördjupats. 

Efter rigorösa genomgångar beslutade VNP att flytta hela VNPs drift till Viskans driftsmiljö. Tidigare har VNP skött driften själva, men i takt med att kraven ökat har det krävt för mycket resurser och man valde alltså att flytta hela sin drift till Viskans säkra och stabila miljö. Det projektet är nu genomfört och alla enheter är live.

Dessutom har VNP nu gått live med samtliga sina webbsidor i Norden: vnp.se, vnp.no, vnp.fi och vnp.dk. Dessa bygger alla på Viskan eStore i modernt och responsivt utförande. Fördelen med Viskan eStore är, förutom att det är en av Nordens vassaste internetbutiker, att det är helt integrerat med Viskan ETM där alla abonnemang och kunder administreras. Där sköts också all logistik och leveranser.

VNP är därmed redo att gasa inför framtiden och expandera på befintliga och nya marknader, om man så önskar.

Vi på Viskan är en glad och stolt leverantör och ser fram emot 15 nya framgångsrika år tillsammans.


Om Viskan

Viskan System AB är en totalleverantör inom E-handelssystem. Lösningarna, som bygger på E-handelsplattformen Viskan Streamline och Order Management-systemet Viskan ETM, hanterar hela e-handelsflödet från säljande produktexponering till effektiva logistiklösningar. Det kan antingen köras som ett komplett affärssystem för e-handel eller pluggas in i befintlig systemflora genom öppna gränssnitt. Viskan finns i distanshandelns huvudstad Borås med över 40 specialister inom e-handel och systemutveckling. Utöver det har man representation i Stockholm, utveckling i Kiev (Ukraina) och dotterbolag i Helsingfors (Finland).


Kontaktpersoner

Fredrik Ottosson
Head of Sales
Fredrik Ottosson