2014-03-13 14:46Pressmeddelande

Viskans nya utseende!

null

Viskan Distanshandel System AB har under våren genomgått flera förändringar. Ny grafisk profil inklusive hemsida och logotype har lanserats. Version 4 av företagets affärssystem för distanshandel Ramos har också lanserats. Även Ramos har därmed fått en utseende mässig uppfräschning förutom nya funktioner. Detta sammanfaller dessutom med att företaget inklsuive dotterbolaget i Finland, nu för första gången sysselsätter 40 personer.

Tanken är att den nya grafiska profilen och hemsidan bättre skall spegla den verksamhet och typ av kunder som Viskan har, starka varumärken, detaljhandelskedjor, abonnemangsföretag och e-handlare med växtvärk. 

Den nya slogan ”E-business as usual” beskriver slutligen på ett bra sätt det som är vardag för oss på Viskan.

För mer nyheter: viskan.se/nyheter


Om Viskan

Viskan System AB är en totalleverantör inom E-handelssystem. Lösningarna, som bygger på E-handelsplattformen Viskan Streamline och Order Management-systemet Viskan ETM, hanterar hela e-handelsflödet från säljande produktexponering till effektiva logistiklösningar. Det kan antingen köras som ett komplett affärssystem för e-handel eller pluggas in i befintlig systemflora genom öppna gränssnitt. Viskan finns i distanshandelns huvudstad Borås med över 40 specialister inom e-handel och systemutveckling. Utöver det har man representation i Stockholm, utveckling i Kiev (Ukraina) och dotterbolag i Helsingfors (Finland).


Kontaktpersoner

Fredrik Ottosson
Head of Sales
Fredrik Ottosson