2017-03-21 10:48Pressmeddelande

Springyard igång på rekordtid, under budget, med Viskan Streamline

null

När Viskan bestämde sig för att utveckla sin nya e-handelsplattform Streamline var ett av målen att minska startsträckan för att implementera en ny Internetbutik utan att tumma på den höga kvalitet och prestanda som Viskan kommit att förknippas med. När Springyard startade e-handel ville man testa gränserna för hur snabb Time To Market man kunde åstadkomma med Streamline och satte därför ett ambitiöst mål.

Aldrig tidigare hade Viskan arbetat med så snäva projektramar. Målet var att implementera Springyards Internetbutik på en fjärdedel av den tid som den dittills snabbaste implementationen tagit. Samtidigt var varken Viskan eller Springyard beredda att kompromissa med varumärke och formspråk.

Resultatet är en visuellt tilltalande sajt som känns modern och fräsch och andas Springyards formspråk rakt igenom. Projektet landade, trots den snäva tidsplanen, på 15% under beräknad tidsåtgång.

Förutom att sälja direkt till konsument har Springyard en målsättning att bygga en relation med sina kunder och dela med sig av sin gedigna kunskap kring hur man tar hand om och vårdar sina skor. Därför har man skapat Springyard Shoe Society där man bl.a. hittar en skovårdskola där man utefter skornas material ger skötselråd för att de ska kunna hålla och se fräscha ut under lång tid.

”Som ett led i den allt snabbare digitaliseringen av detaljhandeln var det ett viktigt steg för Brunngård att sätta upp en B2C e-handel med vårt största varumärke Springyard. Både för att dela med sig av all vår kunskap kring skor samt hur man bäst tar hand om dem. Men också för att tillgängliggöra vårt breda sortiment av produkter och bygga en relation till konsumenten.”, säger Martin Nilsson, Marketing Manager på Brunngård.

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna leverera den här typen av lösningar på så kort tid är Viskans långa erfarenhet. Det är en erfarenhet som man både byggt in i den nya plattformen och använder för att kontinuerligt förbättra sin projektmetodik. Brunngård håller med om att erfarenhet varit en viktig förutsättning:

“Valet av leverantör av e-handelsplattform var en central och viktig fråga för oss. Vi jämförde och utvärderade därför flera olika alternativ innan valet föll på Viskan. Viskan är en trygg samarbetspartner med erfarenhet från flera större kunder och projekt sedan tidigare. Det gjorde att vi kunde få en trygg leverans av en stabil och funktionell lösning trots en pressad tidsram.”, fortsätter Martin Nilsson, Marketing Manager på Brunngård.


Springyards Internetbutik hittar du här: http://springyard.com/


Om Viskan

Viskan System AB är en totalleverantör inom E-handelssystem. Lösningarna, som bygger på E-handelsplattformen Viskan Streamline och Order Management-systemet Viskan ETM, hanterar hela e-handelsflödet från säljande produktexponering till effektiva logistiklösningar. Det kan antingen köras som ett komplett affärssystem för e-handel eller pluggas in i befintlig systemflora genom öppna gränssnitt. Viskan finns i distanshandelns huvudstad Borås med över 40 specialister inom e-handel och systemutveckling. Utöver det har man representation i Stockholm, utveckling i Kiev (Ukraina) och dotterbolag i Helsingfors (Finland).


Kontaktpersoner

Fredrik Ottosson
Head of Sales
Fredrik Ottosson