2020-04-28 06:05Pressmeddelande

Snabbväxande e-handelsföretaget Babyworld accelererar med Viskan Streamline

null

Babyworld har under de senaste åren uppvisat en imponerande tillväxt och på bara ett år gjordes mer än en fördubbling av omsättningen. Med en sådan tillväxt ställs stora krav på att processer och system håller måttet och kan möta det större behovet. Babyworld fann lösningen i Viskan ETM Streamline, som möter deras behov och ger utrymme att växa ytterligare.

När Babyworld insåg att det faktiskt finns ett riktigt omnisystem på marknaden, där inköp, lager och logistik, kundtjänst, e-handelssystem, CMS och orderhantering samverkar i ett system tvekade de inte: Viskan ETM/Streamline var framtiden för dem.

– Vi hade växt ur våra system och scannade marknaden för att hitta det som bäst uppfyller våra behov. När vi fått Viskan ETM/Streamline presenterat för oss gick det snabbt, säger Dennis Söderqvist, VD för Babyworld.

Effektivisering på alla plan

Innan systembytet led Babyworld av växtvärk. Man hade ett antal olika system där man ofta tvingades till att agera felsökare och tekniska experter. Målet med att byta till Viskan Streamline var att kunna fokusera på försäljning och att processer skulle automatiseras.

– Genom att undvika en mängd integrationer mellan olika system och med en leverantör som tar ett helhetsansvar, slapp vi en mängd problem som vi hade tidigare, säger Dennis Söderqvist.

I likhet med många andra växande företag, var hanteringen av order ett stort problem. En enkel sak som att aktivera fakturor, blir mycket tidsödande om det skall göras för varje enskild kund och faktura. Med Viskans system handlar det om att behandla många kunder, order och fakturor åt gången, vilket sparar mycket tid.

Även i butik

Babyworld har sett stora effektivitetsvinster i många delar av organisationen och är väl rustade för den framtida tillväxten. Man har också implementerat Viskan Instore i sina två fysiska butiker, vilket gör att alla lagersaldon är tillgängliga för alla kunder, oavsett om de finns i butik eller online. Att e-handel och fysisk butik drar nytta av varandra ser Babyworld tydligt och att ha ett fullvärdigt omnikanalssystem, bäddar för fortsatt tillväxt både online och i butik.

Framtiden

Nu när man fått processerna och systemen på plats är Babyworld redo att blicka framåt mot en fortsatt expansiv tillväxt.

– Vi tittar på många alternativ för hur vi skall kunna ta marknadsandelar, säger Dennis Söderqvist.


Om Viskan

Viskan System AB är en totalleverantör inom E-handelssystem. Lösningarna, som bygger på E-handelsplattformen Viskan Streamline och Order Management-systemet Viskan ETM, hanterar hela e-handelsflödet från säljande produktexponering till effektiva logistiklösningar. Det kan antingen köras som ett komplett affärssystem för e-handel eller pluggas in i befintlig systemflora genom öppna gränssnitt. Viskan finns i distanshandelns huvudstad Borås med över 40 specialister inom e-handel och systemutveckling. Utöver det har man representation i Stockholm, utveckling i Kiev (Ukraina) och dotterbolag i Helsingfors (Finland).


Kontaktpersoner

Fredrik Ottosson
Head of Sales
Fredrik Ottosson