2020-10-22 06:00Pressmeddelande

Pelle P ökar försäljningen online med 250%

null

Ett attraktivt kunderbjudande, en e-handelsplattform med alla möjligheter till ökad tillväxt och tillförsel av kompetens inom online growth. Detta är framgångsfaktorer som bidragit till varumärket Pelle P:s imponerande resa, som resulterat i en försäljningsökning online på 250% mot föregående år

Ett halvår efter lansering på Viskans e-handelsplattform står det klart att framgången inte har låtit vänta på sig. Målsättningarna med plattformsbytet var att presentera varumärket på ett attraktivt sätt och att det inte skulle finnas några tekniska begränsningar i hur mycket man kan växa online. Ytterligare en aspekt var att sy ihop e-handeln och de fysiska butikerna, både permanenta och popup-butiker.

Efter en scanning av marknaden där man konkurrensutsatte ett flertal plattformar föll valet på Viskan.

– Vi gjorde en noggrann genomgång av marknaden och blev imponerade av de möjligheter Viskan kunde erbjuda. Tillsammans med en fin referenslista och stora kunskaper om hur man marknadsför och driver en e-handel blev valet till slut ganska enkelt, säger Jarl Alfgården, CFO på PPY Production.

Efter ett snabbt och slimmat projekt fick Pelle P en väldesignad och hypersnabb e-handel på den senaste headless- och SPA tekniken, där det även blev möjligt att presentera varumärket på det attraktiva sätt som det förtjänar.

Hur lyckades Pelle P öka sin försäljning med 250%?
Under corona-våren och -sommaren började allt fler upptäcka fördelarna med att handla online, men få företag har ökat lika mycket som Pelle P. Pelle P hade nämligen extra boost från Viskan Online Growth Team (OGT). De gjorde en grundlig och gedigen digital analys som mynnade ut i ett antal optimeringsinsatser. Som exempel gjordes ett optimeringsarbete med Google Shopping, som resulterat i en ökad försäljning med 340% på den kanalen. Viskan Online Growth Team är även speaking partner till Pelle P:s marknadsföringsteam, vilket innebär en effektivisering i hur teamets föreslagna insatser kan realiseras i plattformen.

Ljus framtid med expansion på flera marknader
Pelle P är ett varumärke som har alla förutsättningar för att slå igenom stort internationellt, vilket är nästa mål där marknad för marknad skall erövras. Redan idag kan man handla i över 30 olika länder på siten. I grunden har man en e-handelsplattform som är gjord för internationell handel och ett team på Viskan som hjälper till med expertkunskaper om hur man tar sig an varje marknad och anpassar utifrån lokala förutsättningar. Horisonten ligger öppen!


Om Viskan

Viskan System AB är en totalleverantör inom E-handelssystem. Lösningarna, som bygger på E-handelsplattformen Viskan Streamline och Order Management-systemet Viskan ETM, hanterar hela e-handelsflödet från säljande produktexponering till effektiva logistiklösningar. Det kan antingen köras som ett komplett affärssystem för e-handel eller pluggas in i befintlig systemflora genom öppna gränssnitt. Viskan finns i distanshandelns huvudstad Borås med över 40 specialister inom e-handel och systemutveckling. Utöver det har man representation i Stockholm, utveckling i Kiev (Ukraina) och dotterbolag i Helsingfors (Finland).


Kontaktpersoner

Fredrik Ottosson
Head of Sales
Fredrik Ottosson