2020-05-06 06:05Pressmeddelande

Helge Nyberg lanserar ny e-handelssite med Viskan Streamline

null

Helge Nyberg är med sina lösningar för vagnsplock en viktig ingrediens i många framgångsrika e-handelsföretags infrastruktur. Nu satsar man stort på att utveckla sin egen e-handel och har i dagarna lanserat sin nya B2B site med Viskan Streamline.

När Helge Nyberg bestämde sig för att utveckla sin e-handel, var målbilden tydlig; att siten i första hand skulle förmedla den omfattande kunskap som finns inom företaget och tydliggöra Helge Nybergs position som kunskapsledare inom internlogistik.

Efter en noggrann genomgång av marknaden för system som passar för B2B, föll valet på Viskan.

– Att som B2B-industri välja en leverantör som Viskan som är stora inom e-handelslösningar, är kanske ingen självklarhet. Men vi känner att vi har fått ett system där vi kan känna oss trygga, då vi tekniksäkrat och fått en modern, användarvänlig plattform, säger Yvonne Odd, e-handelsansvarig och projektledare hos Helge Nyberg.

En plattform som möjliggör enkel hantering av content var alltså en given del. Men man stod även inför ett antal utmaningar vid val av system och partner för sin e-handel:

  • Hur säkerställer vi en partner som också supportar oss efter implementation?
  • Finns det någon plattform som verkligen stödjer internationell handel fullt ut, med hänsyn till språk, valuta och olika momssatser?
  • Våra artiklar har många olika egenskaper som vi behöver ta tillvara och presentera. Vilka plattformar klarar det?
  • Hur undviker vi att fastna i en gammal version som inte går att uppgradera?
  • Vi vill inte bli beroende av leverantören utan kunna ändra det mesta själva.
  • Vi behöver en mycket avancerad logik för att beräkna frakt. Kan vi implementera den inom rimlig tid i plattformen?

Lösningarna på dessa behov och många fler, fann Helge Nyberg hos Viskan. Med Viskan Streamline fick man dessutom en hel del intressanta funktioner som man inte visste att man ville ha, på köpet.

Framgångsrikt projekt för alla parter

Lyhördhet och tydlig kommunikation har varit framgångsfaktorer som bidragit till ett framgångsrikt projekt och lett fram till en lyckad lansering.

– Viskan har varit väldigt lyhörda för våra önskemål, redan från starten och rakt igenom hela projektet. Samarbetet under projektet har varit bättre än bra och saker som dykt upp under resans gång, har vi löst tillsammans. Det känns som ett ömsesidigt och ärligt samarbete, där intresset och viljan att få till något bra, har funnits från båda håll, säger Yvonne Odd.

– Viskans erfarenhet och kunskap från att jobba med företag med varumärket i fokus samt förmåga att jobba tillsammans med kunden, har varit mycket positivt och en framgångsfaktor för projektet. Kontinuerlig, träffsäker och konsekvent rapportering till beställaren avseende progress, kostnader, upparbetning, budget mm skapar en god trygghetskänsla och inger högt förtroende, säger Göran Nylén, CEO Helge Nyberg.

– Jag tycker att detta är ett mycket lyckat projekt där tidsplanen för lansering höll och vi landade under budgeterat antal timmar. En stor anledning till att projektet gått så bra är engagemanget och kompetensen från Helge Nybergs sida. Samarbetet har varit utmärkt, säger Claes Wettéus, projektledare på Viskan.

Framtidssäkrad

Med en modern plattform som effektivt hanterar alla processer och flöden, ett användarvänligt CMS som möjliggör smidig innehållshantering och en partner som satsar stora resurser på att utveckla plattformen, är Helge Nyberg väl rustade för fortsatta framgångar. 


Om Viskan

Viskan System AB är en totalleverantör inom E-handelssystem. Lösningarna, som bygger på E-handelsplattformen Viskan Streamline och Order Management-systemet Viskan ETM, hanterar hela e-handelsflödet från säljande produktexponering till effektiva logistiklösningar. Det kan antingen köras som ett komplett affärssystem för e-handel eller pluggas in i befintlig systemflora genom öppna gränssnitt. Viskan finns i distanshandelns huvudstad Borås med över 40 specialister inom e-handel och systemutveckling. Utöver det har man representation i Stockholm, utveckling i Kiev (Ukraina) och dotterbolag i Helsingfors (Finland).


Kontaktpersoner

Fredrik Ottosson
Head of Sales
Fredrik Ottosson