2019-11-19 08:47Pressmeddelande

E-handeln ökar lokalt med 40% när fysisk butik öppnar

null

Vid öppnande av fysisk butik, ökar e-handeln i den fysiska butikens geografiska närområde med 40%. Detta visar Viskans undersökning om hur fysiska butiker inverkar på e-handeln.

Att kombinationen e-handel och fysiska butiker innebär positiva effekter för båda kanaler, finns det allt fler bevis för. Viskan kan i en färsk undersökning presentera nya fakta som tydligt visar hur öppnandet av en fysisk butik får direkt inverkan på e-handelsförsäljningen.

Undersökningen, som omfattar retailers inom fashion, visar att e-handeln ökar lokalt med hela 40% när en fysisk butik öppnar på en ort, i jämförelse med orter där e-handeln inte har någon fysisk representation. Denna ökning håller även i sig en förhållandevis lång period efter öppnandet.

– Att försäljningen i e-handeln uppvisar en otvetydig ökning i det geografiska närområdet när en fysisk butik öppnar på en ny ort, visar hur betydelsefull omnikanalupplevelsen är, säger Kristian Erlén, Key Account Manager på Viskan.

Omvänt, så driver e-handeln besökare till den fysiska butiken och bidrar till att öka försäljningen i den fysiska butiken. Kartläggning visar att bland Viskans kunder som erbjuder Click & Collect, väljer nu mer än 50% av konsumenterna att hämta sitt paket i butik när den möjligheten finns. Exempel visar även att 25% av kunderna också köper något i butiken i samband med att de hämtar ut sitt paket. På den amerikanska marknaden är andelen som passar på att köpa något i fysisk butik närmre 50%.

Medan många renodlade e-handlare, så kallade pureplayers, får kämpa allt mer med att få återkommande kunder, gör kunderna hos omnikanalaktörer väsentligt fler ordrar. Under 2018 gick omnikanalaktörer inom fashion om pureplayers, sett till orderantal per kund. Även om ordervärdet är lägre vid Click & Collect, innebär kundlojaliteten på sikt mycket för konsumentens lifetime value.

I takt med att allt fler handlare tillhandahåller omnikanalupplevelser och konsumenterna ser klara fördelar med att t.ex. kunna hämta paket i butik, ökar kundernas förväntningar på att omnikanal är något av en självklarhet.

– Riktningen är tydlig, konsumenter värdesätter omnikanalsupplevelser allt mer, vilket återspeglas i vår undersökning där omnikanalaktörer på flera punkter uppvisar starkt positiva trender, säger Kristian Erlén.

Studien baseras på data från:
> 1400 butiker
> 5,4 milj order
>1,8 milj kunder
tidsperioden 2016 och framåt. 


Om Viskan

Viskan System AB är en totalleverantör inom E-handelssystem. Lösningarna, som bygger på E-handelsplattformen Viskan Streamline och Order Management-systemet Viskan ETM, hanterar hela e-handelsflödet från säljande produktexponering till effektiva logistiklösningar. Det kan antingen köras som ett komplett affärssystem för e-handel eller pluggas in i befintlig systemflora genom öppna gränssnitt. Viskan finns i distanshandelns huvudstad Borås med över 40 specialister inom e-handel och systemutveckling. Utöver det har man representation i Stockholm, utveckling i Kiev (Ukraina) och dotterbolag i Helsingfors (Finland).


Kontaktpersoner

Fredrik Ottosson
Head of Sales
Fredrik Ottosson