2024-05-17 13:16Pressmeddelande

Visit Roslagen i konkurs - Ett hårt slag mot Roslagens besöksnäring

Trots intensiva försök att rädda bolaget kan styrelsen inte längre ta ansvar för bolagets fortsatta drift då bolaget hamnat på obestånd. Styrelsen har därför nu lämnat in en ansökan om konkurs till Uppsala Tingsrätt.

Det hastigt avbrutna avtalet mellan bolaget och Roslagskommunerna Norrtälje, Österåker och Östhammar har kraftigt skadat bolaget. Bara ett par veckor innan avtalet sades upp bekräftade kommunerna att de ville förlänga avtalet till 2026.

Beslutet har lett till en betydande intäktsförlust och en minskad tilltro till bolagets framtid där kommunerna är de största ägarna med över en tredjedel av aktierna.

Visit Roslagens VD, Jörgen Eriksson, är frustrerad över situationen;

- Kommunerna gör ingenting för att underlätta övergången från att arbeta med ett kommunalt uppdrag till att bli helt kommersiella. Bolagets kommersiella intäkter har legat mellan 40 – 50% och resterande via uppdrag. Förutom uppdraget att driva Öregrunds turistbyrå i sommar saknas helt viljan att samarbeta.

Kommunerna har istället valt att driva besöksnäringsfrågor individuellt, i egen regi och med ny intern organisation. Därmed överger de den från 2021 framtagna Destinationsstrategin för Roslagen beställd av kommunerna själva. Ett väldigt olyckligt beslut om man vill hävda sig i konkurrensen med destinationer som Österlen, Gotland, Öland, Åre, Bohuslän m.fl.

Jörgen Eriksson fortsätter:

- Flera destinationsbolag får stora delar av sin finansiering från näringslivet, vilket också har varit vårt mål och att därmed bli en röst för besöksnäringen på näringslivets egna villkor. Vi trodde att vi skulle ha två år på oss att nå dit, det vill säga den tid som var kvar inom ramen för de kommunala avtalen, men verkligheten blev en annan. Det har visat sig att målet inte varit möjligt att uppnå på den avsevärt mycket kortare tiden vi har haft på oss.

- Vi  - personalen och styrelsen - har verkligen gjort vårt yttersta för att hitta lösningar genom att vädja till ägarna, söka potentiella finansiärer och investerare och utforma nya affärsupplägg, men tyvärr har det inte lyckats.

Visit Roslagen med dess medarbetare och partners upplever verkligen dynamiken och potentialen i destinationsbolaget och beklagar den kapitalförstöring det skulle innebära om bolaget går i graven.

Roslagen behöver ett aktivt och etablerat destinationsbolag för att kunna hävda sig i konkurrensen och den potentialen har Visit Roslagen!

Uppsala Tingsrätt har utsett advokat Jakob Callamander till konkursförvaltare.
Jakob Callamander
Advokatfirman Fylgia KB
jakob.callamander@fylgia.se


Om Visit Roslagen

Visit Roslagen är Roslagens destinationsbolag. Vår roll är att utveckla, marknadsföra och sälja destinationen Roslagen till besökare och sälja Roslagens turistrelaterade tjänster och produkter. Destinationsbolaget har en viktig funktion i att ge inspirerande information och service till besökare och främja ett gott värdskap. Bolaget är också en mötesplats för besöksnäringen och bidrar till näringens kompetens- och ekonomiska utveckling. Roslagen är havet, skärgården, bruken och småstäderna.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
VD
Jörgen Eriksson