2023-12-13 11:59Pressmeddelande

Visit Roslagen blickar framåt

Drönarbild på paddlare i vik.

Efter en turbulent månad med plötslig osäkerhet kring kommunernas val av att inte förlänga avtalet med Visit Roslagen som upphandlat destinationsbolag blickar vi nu framåt. Norrtälje kommun och Österåker kommun har valt att avsluta samarbetet med Visit Roslagen. Det utesluter dock inte andra former av samarbeten mellan parterna vad gäller destinationsutvecklingen i Roslagen.

Beslutet innebär att Visit Roslagen fr.o.m. den 1 februari inte längre har i uppdrag att driva Norrtälje turistbyrå, vilket får till följd att personalstyrkan går från att vara fem till att bli fyra medarbetare. Verksamheten kommer också att flytta ut ur lokalen på Lilla brogatan i Norrtälje. Hur turistbyrån i Öregrund kommer att drivas i sommar är under förhandling med Östhammars kommun som förlängt avtalet.

roslagen.se blir från den 1 februari en renodlad informationssite med helt nytt innehåll driftad av kommunerna själva. Det nuvarande innehållet på hemsidan som idag lockar ca 2 000 000 besök varje år tillhör Visit Roslagen och finns på visitroslagen.se

Framför allt innebär de nya förutsättningarna att Visit Roslagen blir en tydligare intresseorganisation och en inflytelserik röst för besöksnäringen. En viktig del av Visit Roslagens verksamhet som destinationsbolag är att marknadsföra destinationen, bidra till destinationsutvecklingen och tillvarata näringens intressen.

Finansieringen ligger nu helt på Visit Roslagen och våra partners.

- Ju fler vi blir desto mer inflytande kommer vi att kunna ha över besöksnäringens förutsättningar och vi känner ett stort stöd från Roslagens näringsliv, säger Visit Roslagens vd Jörgen Eriksson. Ett tydligt mål för oss har varit att bli mindre beroende av kommunuppdragen och fokusera på att vara en representant för näringen i Roslagen, fortsätter Jörgen. Historiskt har vår verksamhet till viss del uppfattats som splittrad och varit en balansgång. Destinationsbolaget ska vara till för besöksnäringen och våra insatser ska vara baserade på verksamheternas långsiktiga behov men också på de behov som verksamheterna har just nu.

Visit Roslagen har under året utvecklat sina partneravtal för att passa fler nischer i näringen.

- Att tillmötesgå alla delar av besöksnäringen är grundläggande för att näringen ska kunna utvecklas, säger Visit Roslagens partneransvarig Vanessa Ellnebrant. De nya partneravtalen som nu är klara att tecknas har anpassats efter de olika verksamheterna. Verksamheterna har olika behov och förutsättningar vilket de nya avtalen speglar, fortsätter hon.

Visit Roslagens mål och visioner för verksamheten framåt är fortsatt tydliga; bolaget ska hjälpa sina aktörer att utveckla deras verksamheter. Med de nya förutsättningarna innebär det dessutom att Visit Roslagen kan bidra till direkta affärer för sina partners. Destinationsbolag finns idag på många platser i landet och de mest framgångsrika är de som är kommersiella och som har många partners.

Under 2024 planeras bland annat en eventmässa tillsammans med Roslagens destinationsråd, en stor satsning på sociala medier, ett nationellt cykelledsprojekt, temadagar i skärgården och på landsbygden, Roslagsmarschen, en mat- och dryckesmässa samt en uppdatering av användarvänligheten på visitroslagen.se.

För ytterligare information kontakta Jörgen Eriksson.


Om Visit Roslagen

Visit Roslagen är Roslagens destinationsbolag. Vår roll är att utveckla, marknadsföra och sälja destinationen Roslagen till besökare och sälja Roslagens turistrelaterade tjänster och produkter samt driva turistbyråer i Norrtälje och Öregrund. Vi jobbar med kommuner och aktörer i Norrtälje, Östhammar och Österåker. Destinationsbolaget har en viktig funktion i att ge inspirerande information och service till besökare och främja ett gott värdskap. Bolaget är också en mötesplats för besöksnäringen och bidrar till näringens kompetens- och ekonomiska utveckling. Roslagen är havet, skärgården, bruken och småstäderna.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
VD
Jörgen Eriksson
Vanessa Ellnebrant
Partneransvarig och projektledare
Vanessa Ellnebrant