2020-10-19 12:02Pressmeddelande

Utbildningsinsatser ska stärka Roslagens besöksnäringsaktörer

I <3 RoslagenI love Roslagen

Med stöd från Tillväxtverket startar Visit Roslagen nu upp ”Reload Roslagen” – ett projekt som ska höja kompetensen och stärka konkurrenskraften för små och medelstora besöksnäringsföretag i Norrtälje, Österåker och Östhammars kommuner.  

Coronapandemin har slagit hårt mot delar av besöksnäringen och gjort att många utländska turister uteblivit. Med ”Reload Roslagen” vill Visit Roslagen genom utbildningsserier, affärsutvecklingsprogram och rådgivning ladda Roslagens besöksnäring med kunskap och kraft för att kunna kickstarta när krisen avtar och besökarna återvänder.

I slutet av sommaren genomfördes en enkätundersökning där Visit Roslagens medlemmar fick beskriva sommaren och vilka utmaningar de ser för sina verksamheter. Svaren visade att det finns ett behov av att anpassa och utveckla kompetenser och verksamheter.

– I undersökningen stod det klart att många haft en riktigt bra sommar, men att det finns en oro för framtiden och ett behov av stöttande insatser. Därför är vi oerhört glada att med hjälp av detta stöd kunna starta upp en satsning som kommer att gynna Roslagens aktörer både på kortare och längre sikt, säger Gisela Norén, VD Visit Roslagen.

Genom att erbjuda utbildningar inom allt från affärsutveckling och internationalisering till hållbarhet och digital kompetens ska företagen få hjälp att hitta nya arbetssätt och målgrupper. Satsningen ska resultera i nya koncept och anpassningar för att kunna ta emot besökare på ett säkert och tryggt sätt

Projektet pågår fram till våren 2022 och har möjliggjorts genom 50 % medfinansiering från Tillväxtverkets Operativa program för Nationella regionalfondsprogrammet.


Om Visit Roslagen

Visit Roslagen AB arbetar för utveckling, marknadsföring och försäljning av turistbaserade tjänster och produkter i Roslagen. Denna pärla omfattar de fyra skärgårdskommunerna Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar. Roslagen är havet, skärgården, bruken och småstäderna.