2023-11-03 13:32Pressmeddelande

Roslagskommunerna säger upp sina avtal med Visit Roslagen

Visit Roslagens VD i blå kavaj på en gågata i Roslagen.

Visit Roslagen AB har varit upphandlat destinationsbolag av Roslagskommunerna i olika konstellationer sedan bolaget bilades 2013. Den senaste upphandlingen gjordes inför 2022 av Österåker kommun, Norrtälje kommun och Östhammar kommun tillsammans. Kommunerna tog fram en gemensam destinationsstrategi: Roslagens destinationsstrategi – Vision 2030 och bildade Roslagens destinationsråd med representanter från kommunerna, destinationsbolaget och näringen. Även den här gången blev Visit Roslagen AB upphandlat destinationsbolag för 2 år med option att förlänga avtalet med 1+1 år. Avtalet kom dock med nya förutsättningar och med en betydligt lägre finansieringsgrad.

Under hösten 2023 informerades bolaget om att kommunerna ville utnyttja optionen att förlänga avtalet med 1 + 1 år på nuvarande ersättningsnivå. Den 27 oktober 2023 meddelade dock Norrtälje kommun och Österåker kommun att de inte har för avsikt att använda sig av optionen att förlänga avtalet som löper ut den sista januari 2024. Östhammar kommun, vars uppdrag löper lite annorlunda har inte heller för avsikt att förlänga avtalet. Det avtalet löper ut den 30 juni 2024.

 • Det känns oväntat och tråkigt att kommunerna väljer att inte utnyttja sin option att förlänga avtalet med Visit Roslagen de två ytterligare åren som det gavs möjlighet till, säger Jörgen Eriksson, VD på Visit Roslagen.

  Vi upplever just nu en oerhört positiv atmosfär med näringen och har inlett ett flertal spännande projekt över hela Roslagen med alltifrån gårdsbutiker, matkonstnärer, restauranger, boenden, hotell- och konferensanläggningar, aktivitetsbolag mfl – helt enkelt allt som finns inom besöksnäringen och här har verkligen Roslagen ett fantastiskt utbud.
  Vi bekymrar oss också över att man inte förstår värdet av att marknadsföra sig under ett destinationsvarumärke vilket Roslagen är ett fantastiskt exempel på.

Det innebär att Visit Roslagen fr.o.m. dessa datum inte har i uppdrag från kommunerna att marknadsföra destinationen, tillhandahålla turistinformation, sälja biljetter eller att driva roslagen.se, turistbyråerna i Norrtälje och Öregrund eller destinationsutvecklingen i Roslagen.

 • Vi har informerats om att det inte inletts någon ny upphandlingsprocess av ett destinationsbolag utan att kommunerna i nuläget avser att själva driva nämnda funktioner vilket gör oss något oroliga för hur stödet till besöksnäringen i närtid kommer att fungera, fortsätter Jörgen Eriksson

Visit Roslagens mål är enligt bolagets affärsplan att ytterligare öka Roslagens attraktionskraft och omsättning med och mellan företagen samt att Roslagen ska bli en hållbar destination värd att besöka, året runt. Syftet med bolaget är att hjälpa besöksnäringens aktörer att utveckla sina affärer. Detta kommer inte att förändras.

Uppdraget som upphandlat destinationsbolag har stått för lite drygt hälften av Visit Roslagens intäkter under många år. Med nya förutsättningar måste bolagets affärsmodell göras om. Likt många andra destinationsbolag kommer Visit Roslagen att behöva förlita sig på finansiering från framför allt destinationens näringsliv i form av medlemsavgifter, egna arrangemang men också från regionala och nationella bidrag samt projektfinansiering.

Ett av målen för Visit Roslagen har varit att inom ett par år bli oberoende av kommunal finansiering. Detta i syfte att tillsammans med besöksnäringen bli en stark gemensam röst som tillsammans på egna villkor kan växla upp arbetet med att göra destinationen till en av Sveriges mest kända, öka intäkterna till besöksnäringen och bidra till destinationsutvecklingen. Nu blir bolaget av med det kommunala uppdragsarvodet tidigare än vad bolaget hade räknat med vilket innebär mindre gynsamma förutsättningar än den gradvisa övergången som hade varit till gagn för destinationen, dess aktörer och destinationsbolaget.

Jörgen Eriksson, VD på Visit Roslagen, är övertygad om att denna plötsliga förändring ändå kommer att stärka bolaget, besöksnäringsnätverkandet och arbetet för destinationsutvecklingen.

 • Vi kommer kunna fokusera fullt ut på vår verksamhet och våra partners. Det är vi tillsammans med Roslagens aktörer som är besöksnäringen, som har kunskapen och de bästa förutsättningarna för att lyfta och utveckla destinationen.

  De som anser att besöksnäringen är viktig i Roslagskommunerna Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar och som vill vara med och marknadsföra Roslagen tillsammans med oss kommer att bidra till att ge besökaren bästa möjliga upplevelse av vår rOslagbara plats på jorden. En attraktiv destination skapar dessutom livskvalitet för de som bor här och lönsamhet för kommunernas näringsliv.

  Resultatet av kommunernas uppsägning av Visit Roslagen som upphandlat destinationsbolag kommer tiden att utvisa men är beroende av bolagets och näringens engagemang men också vilken service kommunerna på egen hand klarar av att erbjuda företagen, innevånarna och besökarna i Roslagen. Omsättningen från besöksnäringen i Roslagen (över 16 miljarder år 2020) är så väsentlig för våra skatteintäkter att den också måste satsas på.

 

För mer information vänligen kontakta:
Jörgen Eriksson
VD Visit Roslagen
jorgen.eriksson@visitroslagen.se


Om Visit Roslagen

Visit Roslagen är Roslagens destinationsbolag. Vår roll är att utveckla, marknadsföra och sälja destinationen Roslagen till besökare och sälja Roslagens turistrelaterade tjänster och produkter. Destinationsbolaget har en viktig funktion i att ge inspirerande information och service till besökare och främja ett gott värdskap. Bolaget är också en mötesplats för besöksnäringen och bidrar till näringens kompetens- och ekonomiska utveckling. Roslagen är havet, skärgården, bruken och småstäderna.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
VD
Jörgen Eriksson