2020-08-31 10:44Pressmeddelande

Många valde Roslagen i sommar

Badande familj vid Domarudden Bad vid Domarudden. Foto: Bosse Lind

Många besökare, färre evenemang, ett stort intresse för utomhusaktiviteter men få utländska turister på besök i Roslagen. Det står klart när Visit Roslagen sammanfattar sommaren.

– Det har minst sagt varit en mångfacetterad sommar där vi ser att majoriteten av Roslagens besöksnäringsföretag upplever en positiv sommar, men vi ser också att många haft stora utmaningar i såväl antal besökare som i att följa restriktionerna, säger Gisela Norén, VD, Visit Roslagen. 

Trots att många besökare hittat nya smultronställen i Roslagen i sommar har beteendet hos besökarna sett något annorlunda ut. Visit Roslagens webbplats har haft betydligt fler besökare än förra sommaren och det är också tydligt att söktermer och mest besökta sidor skiljer sig från tidigare år.

– Vi ser att sommarens hemestrande turister har haft ett annat behov av information än de turister vi vanligtvis möter i våra verksamheter. Vi har upplevt något färre besökare på Turistbyråerna, men fler på vår webbplats. Många har också kontaktat oss via telefon och mail för tips om såväl aktiviteter som boende och nya smultronställen att upptäcka, säger Gisela Norén.

För att skapa en tydligare bild av hur Roslagens besöksnäringsföretag upplevt sommaren har Visit Roslagen sammanställt en enkät till medlemmarna. Majoriteten av de företag som svarat på enkäten har verksamhet inom boende, restaurang eller aktivitet. Närmare 50% av respondenterna ger sommaren högsta betyg.

– Vi vet att många av företagen kämpade hårt under våren för att anpassa sina verksamheter till rådande restriktioner. Det är också utmärkande bland svaren i undersökningen att det varit en utmaning för många av företagen att hantera många besökare och samtidigt skapa en trygg miljö. Det finns också en oro för de utmaningar som väntar när sommarsäsongen nu går mot sitt slut, säger Gisela Norén.

Svaren i undersökningen blir en viktig del i Visit Roslagens fortsatta arbete med att stötta företagen och erbjuda råd och stöd där behoven är som störst med anledning av Coronapandemin.


Om Visit Roslagen

Visit Roslagen AB arbetar för utveckling, marknadsföring och försäljning av turistbaserade tjänster och produkter i Roslagen. Denna pärla omfattar de fyra skärgårdskommunerna Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar. Roslagen är havet, skärgården, bruken och småstäderna.

Kontaktpersoner

Gisela Norén
VD
Gisela Norén