2020-08-27 07:36Pressmeddelande

Digitaliseringsprojekt ska tillgängliggöra Roslagens leder

Familj på vandring i RoslagenFamilj på vandring i Roslagen

Nu startar Visit Roslagen ett nytt projekt som ska resultera i en digital helhetslösning för Roslagens utbud av vandrings-, cykel och paddlingsmöjligheter.

– Coronapandemin har gjort att många söker sig till naturen och efterfrågar aktiviteter och upplevelser utomhus. Genom en digital plattform som samlar Roslagens stora utbud av naturupplevelser vill vi tillgängliggöra dessa möjligheter, säger Sofia Händel, projektledare.

Projektet, som startas upp i september 2020, kommer att innehålla allt från inventering av befintliga leder och dokumentation kring dessa till konkreta informationsinsatser och rådgivningsmöten för berörda företag längs med lederna. Det görs också en satsning på att få fler övernattningsmöjligheter och andra turisttjänster längs lederna.

– Vi hoppas att insatsen genererar nya företag på landsbygden och fler besökare till befintliga verksamheter, säger Sofia Händel.

Projektet har fått stöd från Region Stockholms regionala hållbarhets- och skärgårdsanslag som lämnar bidrag till projekt och andra aktiviteter som är av allmänt intresse och som bidrar till en hållbar utveckling i regionen samt värnar och utvecklar regionens skärgård.


Om Visit Roslagen

Visit Roslagen AB arbetar för utveckling, marknadsföring och försäljning av turistbaserade tjänster och produkter i Roslagen. Denna pärla omfattar de fyra skärgårdskommunerna Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar. Roslagen är havet, skärgården, bruken och småstäderna.

Kontaktpersoner

Sofia Händel
Projektansvarig
Sofia Händel