2021-02-23 07:17Pressmeddelande

Destinationsråd och gemensam besöksnäringsstrategi stärker Roslagen

Kartbild över Europa och RoslagenKartbild över Europa och Roslagen

Nu kommer en gemensam besöksnäringsstrategi för Roslagen. Arbetet har precis börjat och är en välkommen pusselbit för att utveckla samarbetet för Roslagen som destination, nå bättre synergieffekter och tydliggöra rollerna.

Behovet av en gemensam strategi uppmärksammades i en rapport redan 2018 då företaget Tendensor på uppdrag av Roslagskommunerna Norrtälje, Östhammar och Österåker gjorde en undersökning om besöksnäringen.

— Vi – och hela besöksnäringen – välkomnar detta. Med gemensamma tydliga mål blir arbetet avsevärt lättare för alla parter – och resultatet bättre, säger Gisela Norén, VD på Visit Roslagen.

Nybildat destinationsråd
I arbetet har även ett destinationsråd bildats. Rådet, som har till uppgift att driva utvecklingen i Roslagen genom stärkta samarbeten och samlad kompetens, består av representanter för besöksnäringen, föreningslivet, kommunerna och Visit Roslagen.

— Vi ser initiativet till destinationsrådet och den nya besöksnäringsstrategin som ett mycket positivt och tydligt uttryck från kommunerna att stärka och utveckla samarbetet till gagn för Roslagen som destination. Att gemensamt stärka attraktionskraften i Roslagen lockar såväl nya besökare som blivande kommuninvånare till oss, säger Gisela Norén.

Den/Du som vill lämna sitt bidrag till besöksnäringsstrategin är välkommen att delta i enkäten via denna länk och vi är väldigt tacksamma för ditt engagemang.


Om Visit Roslagen

Visit Roslagen AB arbetar för utveckling, marknadsföring och försäljning av turistbaserade tjänster och produkter i Roslagen. Denna pärla omfattar de fyra skärgårdskommunerna Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar. Roslagen är havet, skärgården, bruken och småstäderna.

Kontaktpersoner

Gisela Norén
VD
Gisela Norén