2021-03-22 13:03Nyheter

Visit Roslagen uppmärksammar vattenfrågor på Världsvattendagen

Turistbyrån i Östhammar är nu kranmärktTuristbyrån i Östhammar är nu kranmärkt

Visit Roslagen uppmärksammar viktiga vattenfrågor lokalt och globalt på Världsvattendagen den 22 mars

Roslagen är vatten – kusten, havet och skärgården. Roslagen är också destinationen där viktiga vattenuppfinningar utvecklas och utbildning i vattenfrågor erbjuds. På Världsvattendagen Kranmärker Visit Roslagen Östhammars turistbyrå och slutar därmed helt använda flaskvatten på alla sina turistbyråer.

Kranmärkta turistbyråer
På årets Världsvattendag Kranmärktes Östhammars turistbyrå. I och med det är Visit Roslagens alla tre turistbyråer – Norrtälje, Östhammar och Öregrund kranmärkta och därmed helt fria från flaskvatten.

- Att alla våra turistbyråer nu är kranmärkta är en viktig del i vårt miljö- och hållbarhetsarbete, säger Visit Roslagens vd Gisela Norén.

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Märkningen utfördes av Gästrikevatten som ansvarar för vattenförsörjningen i Östhammars kommun.

- Genom att ta ställning och välja kranvatten framför förpackat och transporterat vatten kan vi alla göra hållbara val för att minska vår miljöpåverkan. Flaskvatten är 200 gånger dyrare per liter, jämfört med kranvatten. Det är alltså både en ekonomisk och en miljömässig vinst att välja kranvatten, säger Gästrike Vattens VD Lena Blad.

Läs mer om kranmärkningen på Gästrikevattens webbplats

Visit Roslagen uppmärksammar också Petra Wadström från Roslagen för den fantastiska uppfinningen Solvatten som renar vatten med vanligt solljus. En tredje stolthet är Vattencentrum på Campus Roslagen som nu tillsammans med Väddö folkhögskola startar en unik utbildning till akvaponiingenjör.

Rent vatten av solljus
Tack vare Österåkersbon Petra Wadströms uppfinning Solvatten får över
400 000 människor i ett fyrtiotal fattiga länder rent vatten varje dag.

Petra och Solvatten har tagit emot över 20 internationella och nationella priser och utmärkelser för sina insatser - senast på Svenska hjältar-galan i december då Petra blev Årets miljöhjälte.

Solvatten renar smutsigt vatten med hjälp av solenergi. Där uppfinningen finns har sjukdomar som sprids genom smutsigt vatten och dålig hygien minskat.

Solvatten är en svart dunk där 10 liter smutsigt vatten åt gången renas genom ett filter som minskar vattnets grumlighet medan solens strålar renar vattnet med UV-ljus som är elakt mot mikroorganismer. Virus, bakterier och parasiter dör.

En Solvattendunk kan producera 40 liter rent vatten om dagen, 6 000 liter om året och 50 000 liter på en livstid. Solvatten kan också användas för att få rent vatten här i Sverige, t ex vid fritidshus i Roslagen.

Unik vattenutbildning
Väddö folkhögskola har nu i samarbete med Utvecklingscentrum för vatten vid Campus Roslagen och branschen tagit fram en unik yrkeshögskoleutbildning till akvaponiingenjör. Utbildningen startar redan i höst och leder till yrken inom flera områden, bl a som odlingsspecialist inom akvaponiska system, till arbete inom växthusnäringen, akvakultur och grönsaksodling.

På Vattencentrum Roslagen vid Campus Roslagen i Norrtälje verkar flera verksamheter kopplade till vatten. Utvecklingscentrum för vatten erbjuder utbildning och medverkan i projekt kring vattenfrågor, stödjer forskning och innovation om vatten och hjälper till att lösa vattenutmaningar.

På Vattencentrum Roslagen finns också Vatteninfo med utställningen Vattenexpo och Vatten och Avloppslaboratoriet VALAB som bl a erbjuder avlopps- och dricksvattenanalyser.

Världsvattendagen är en temadag som instiftades av FN 1992. Den infaller den 22 mars varje år och årets tema är vatten och klimatförändringar.

 


Om Visit Roslagen

Visit Roslagen AB arbetar för utveckling, marknadsföring och försäljning av turistbaserade tjänster och produkter i Roslagen. Denna pärla omfattar de fyra skärgårdskommunerna Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar. Roslagen är havet, skärgården, bruken och småstäderna.

Kontaktpersoner

Annette Lindström
Turistbyråansvarig, Norra Roslagen
Annette Lindström