2022-03-18 09:46Nyheter

Trendspaning och nätverkande på Roslagens Destinationsdag

Panelsamtal under Destinationsdagen på Runö Möten & EventsPanelsamtal under Destinationsdagen på Runö Möten & Events

En snabb tillbakablick, trender och spännande samtal om framtiden stod i fokus när Roslagens Destinationsdag anordnades på Runö Möten & Events den 17 mars 2022.

Destinationsdagen är en årlig träff för nätverkande och inspiration för Roslagens besöksnäring. Efter en tid av digitala events under pandemin, var det en stor glädje för många att nu kunna träffas på plats.

– Roslagens destinationsdag har arrangerats i fjorton år och har en viktig funktion att fylla när det gäller kunskapsöverföring, samverkan och inspirerande samtal, säger Gisela Norén.

Gisela Norén, under Roslagens destinationsdag
Gisela Norén, VD Visit Roslagen

Moderator och huvudtalare för årets destinationsdag var Sofie Gunnarsson, Placebrander. Sofie bjöd på både kunskap, inspiration och skratt när hon guidade deltagarna genom dagen. Åhörarna fick också lyssna till panelsamtal med Norrtelje Brenneri, Åkersbro och Åtellet som delade med sig av erfarenheter från året som gått.

Roslagens nya destinationsråd presenterades av Kristina Eineborg, Österåkers kommun tillsammans med Mathias Lindow, kommunalråd i Österåker och Per Lodenius, kommunalråd Norrtälje.

– Det var fantastiskt roligt att se engagemanget bland deltagare och talare. Det är med gemensamma krafter som vi utvecklar destinationen Roslagen, säger Gisela Norén.

Deltagarna minglade och åt gott på Runö Möten & EventsDeltagarna minglade och åt gott på Runö Möten & Events

Under dagen presenterades också resultaten från projekten ”Leder i Roslagen” och ”Reload Roslagen”.


Om Visit Roslagen

Visit Roslagen AB arbetar för utveckling, marknadsföring och försäljning av turistbaserade tjänster och produkter i Roslagen. Denna pärla omfattar de fyra skärgårdskommunerna Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar. Roslagen är havet, skärgården, bruken och småstäderna.