2023-08-31 09:12Nyheter

Kvällsseminarium - Rädda Östersjön

Välkomna på seminarium den 25 oktober om vatten, inom ramen för projektet Rädda Östersjön. Föreläsning och panelsamtal. Sista anmälningsdag den 20 oktober. 

Läs mer här: Rädda Östersjön | Roslagens Sparbank
Anmäl dig här: download (swedbank.se)

 


Om Visit Roslagen

Visit Roslagen är Roslagens destinationsbolag. Vår roll är att utveckla, marknadsföra och sälja destinationen Roslagen till besökare och sälja Roslagens turistrelaterade tjänster och produkter samt driva turistbyråer i Norrtälje och Öregrund. Vi jobbar med kommuner och aktörer i Norrtälje, Östhammar och Österåker. Destinationsbolaget har en viktig funktion i att ge inspirerande information och service till besökare och främja ett gott värdskap. Bolaget är också en mötesplats för besöksnäringen och bidrar till näringens kompetens- och ekonomiska utveckling. Roslagen är havet, skärgården, bruken och småstäderna.


Kontaktpersoner

Erika Blomqvist
Destinationskommunikatör
Erika Blomqvist