2021-10-14 12:48Nyheter

Fortsatt stöd till Roslagens besöksnäring under hösten

Utbildningsinsatser inom Reload RoslagenUtbildningsinsatser inom Reload Roslagen

Visit Roslagen fortsätter under hösten att erbjuda stöd till besöksnäringsföretag i Roslagen genom kostnadsfria utbildningsinsatser. Insatserna är möjliga genom projektet ”Reload Roslagen” som ska höja kompetensen och stärka konkurrenskraften för små och medelstora besöksnäringsföretag i Norrtälje, Österåker och Östhammars kommuner.

- Vi vet att vårens kurser var mycket uppskattade och vi är glada att kunna fortsätta erbjuda affärsrådgivning och kompetensutveckling till branschen, säger Gisela Norén, VD Visit Roslagen.

Projektet startades upp för att stötta besöksnäringen under pandemin då många företag var i stort behov av stöd. Under våren anordnades bland annat rådgivning och kurser i hållbarhet, digitalisering och affärsutveckling. Under hösten väntar nu flera kostnadsfria kurser inom flera områden.

– Vi har varit lyhörda för företagens egna tankar och skapat ett utbud utifrån de behov och önskemål som funnits hos branschen. Under hösten väntar allt från praktiska kurser i mobilfoto och Instagram till inspirerande föreläsningar om att arbeta med influencers, till lite bredare program i Revenue management och hållbarhet. Alla företag som är verksamma inom besöksnäring eller handel är välkomna att delta, säger Sofia Händel, Visit Roslagen.

För att delta i kurserna anmäler man sig via www.reloadroslagen.se. För inloggningsuppgifter går det förstås utmärkt att höra av sig till Visit Roslagen, 

Projektet pågår fram till våren 2022 och har möjliggjorts genom 50 % medfinansiering från Tillväxtverkets Operativa program för Nationella regionalfondsprogrammet.


Om Visit Roslagen

Visit Roslagen AB arbetar för utveckling, marknadsföring och försäljning av turistbaserade tjänster och produkter i Roslagen. Denna pärla omfattar de fyra skärgårdskommunerna Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar. Roslagen är havet, skärgården, bruken och småstäderna.

Kontaktpersoner

Sofia Händel
Projektansvarig
Sofia Händel