2019-09-23 05:10Pressmeddelande

Teknikkonsultbolag blir mästargasell och byter namn

Vinnergi är det nya namnet på teknikkonsultföretaget We Consulting och Ikkab som slogs samman i början på året. Nyligen fick företaget ta emot sitt Mästargasell-diplom från Dagens Industri, vilket innebär att de utsetts till ett av Sveriges främsta tillväxtföretag vid tre tillfällen. Sammanslagningen gör att företaget breddar sin verksamhet och räknar med att öka tillväxttakten ytterligare.    

– Digitaliseringens framfart med smarta hem och smarta samhällen ställer allt högre krav på infrastrukturen. Förutsättningarna för ett smart och energieffektivt samhälle är att olika kompetenser samarbetar. Sammanslagningen av Ikkab och We Consulting gör att vi får en bredare kompetens och kan ligga steget före åta oss bredare uppdrag inom samhällsinfrastruktur, säger Pierre Wallgren, vd på Vinnergi. 

Idag har Vinnergi kontor på 21 orter runt om i Sverige och ett i Norge. Bland kunderna finns alltifrån fastighetsbolag och kommuner till energibolag och teleoperatörer. 

– Vi har en tydlig vision om att bli Sveriges bästa teknikkonsultbolag inom telekom, energi och fastighet och att bygga de infrastrukturer som samhället behöver i framtiden. Sammanslagningen gör att vi får en teknikbredd och kan bygga starka kundteam för att lösa nya utmaningar. För det hjälper ju inte att bygga världens bästa fibernät om elnätet inte räcker till, säger Pierre. 

Fördubblad omsättning på fyra år
Idag omsätter Vinnergi omkring 300 miljoner kronor och har cirka 300 medarbetare. Företaget har som mål att fördubbla såväl omsättning som antal medarbetare inom fyra år. 

– Om vi ska kunna bidra i den tekniska utveckling som förändrar vårt sätt att leva så behöver vi bli större. Infrastrukturen är A och O om vårt uppkopplade samhälle ska bli smart på riktigt, säger Pierre. 

Även om det finns en tydlig tillväxtstrategi är Pierre noga med att poängtera vikten av att förbli en lokal aktör, både för kundernas och medarbetarnas bästa.

– Vi ska om möjligt bli ännu mer lokala, både för att kunna vara snabbfotade och nära våra kunder men också för vara nära den kompetens vi vill attrahera. Historiskt har vi etablerat oss där kompetensen finns, vilket varit framgångsrikt. Jag ser att det finns god tillväxtpotential på samtliga våra 21 orter och det är möjligt att vi kommer att öppna upp fler kontor i närtid, säger Pierre. 

Vinnergi ägs till stor del av medarbetarna, vilket Pierre ser som en viktig framgångsfaktor.

– Det är självklart att delägarskap bygger ett starkt engagemang och det sätter en kultur i företaget där man är med och bestämmer på riktigt. Delägarskapet gör också att vi har många starka ambassadörer i organisationen som fångar upp förbättringspotentialer och ser till att snack blir till verkstad, avslutar Pierre.  


Om Vinnergi

Vinnergi AB är ett teknikkonsultbolag med 300 medarbetare och en omsättning på 300 miljoner SEK. Företaget bildades år 2019 efter sammanslagningen av elkonsultbolaget Ikkab och teknikkonsultbolaget We Consulting. Idag finns Vinnergi på 21 orter i Sverige samt i Oslo och erbjuder konsulttjänster inom samhällsinfrastruktur som kommunikation, energi och fastighet. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Linköping, ägs till 40 procent av medarbetarna.


Kontaktpersoner

Pierre Wallgren
vd
Pierre Wallgren
Alexander Åkerberg
Marknadschef
Alexander Åkerberg

Relaterad media